SZERETETTEL VISZONOZD A GONOSZSÁGOT!

1988. január 31.

Vassula, mindketten közeledben vagyunk.

A kereveten ülve úgy éreztem az imént, hogy Jézus ruhája hozzáért jobb karomhoz. Vállamra tette kezét. Ismét erõsen éreztem jelenlétét. Felálltam, hogy írjak, és hirtelen megéreztem, hogy a Szûzanya ül mellettem.


Szûz Mária:
A fogadalom, amit tõled várok, a hûség. Légy hûséges Jézushoz, számodra Õ legyen az elsõ! Állj készen akarata teljesítésére.


Még nem fogtam fel, nem igazán értem.

Gyermekem, Isten fátyolt borított szemedre. Fogadd el azt a módot, ahogyan benned munkálkodik. Bízzál Benne. Vassula várok rád templomomban.1 Mindenkit megáldok, aki hozzám akar jönni. Vassula, ne veszítsd el bátorságodat, ha bajok jönnek. Jöjj hozzám! Áldd meg azokat, akik üldözni fognak, imádkozz elnyomóidért, szeretettel viszonozd a gonoszságot! Végül Szeplõtelen Szívem fog gyõzni. Fatimában nagyszerû csodát tettem, hogy mindenki higgyen. Ti "Napcsodának" nevezitek. Tudod-e leányom, hogy Isten megengedte lelkednek, hogy betérjen lakhelyére? Vassula, nem fogod fel Isten kegyelmét, amit Neked adott! Beléptél lakhelyére! Vassula, milyen kevéssé becsülöd Isten kegyelmét, amelyet neked adott!


Igen Szûzanyám, nem fogtam fel igazán, de ha ez az Isten akarata, elfogadom a dolgokat, ahogy vannak.

Igen, soha ne keresd, hogy miért, fogadd szívesen mindazt, amit Isten neked ad. Készséggel engedelmeskedj Isten kéréseinek. Szemedet azért tartja lefátyolozva, nehogy kevély legyen lelked attól a sok kegyelemtõl, amit rád áraszt. Megengedte, hogy betérj legszentebb helyére, ahol a szeráfok milliói veszik körül trónját, és szüntelenül imádják. Isten csak szent angyalainak engedi meg, hogy szent lakóhelyére betérjenek. Most tudod leányom, milyen nagy kegyelmet adott neked Isten.


Szûzanyám, bocsáss meg, hogy nem tudom teljesen felfogni.

Közbenjárok érted.


Köszönöm Szent Anyám, hogy segítesz nekem.

Jézus van itt, Vassula.


Én is ott leszek!2 Megáldom mindazokat, akik eljönnek . Jöjj most, érezz engem, vidíts fel, mosolyogj rám, beszélj hangosan, hadd halljam szavaidat! Vassula, keress Édesanyám, a te Szent Édesanyád mellett! Együtt vagyunk. Szeretlek.


1 Torinóban.
2 Jézus megértette velem, hogy Torinóban, a Szûzanya házában.

Ajánló
Kommentek
  1. Én