SZAVAM OLYAN, MINT A LÁMPÁS

Párizs, 1989. augusztus 28.

Uram, kérlek válaszolj nekem erre a kérdésre a Szentírásból: Miképpen akarod üzenetedet továbbadni, hiszen erre a munkára már kiválasztottad szolgálódat. Azt kívánod, hogy részleteiben terjesszem, vagy egyben, ahogy nekem diktáltad? 1

Vassulám, Szavam olyan, mint a lámpás, világosságot ad és fénylik, hogy minden lélek láthasson, érezhessen engem és visszatérhessen hozzám. Érted? Szeretném eloszlatni a sötétséget, amely súlyosan ránehezedik erre a világra. Azért adom nektek lámpásomat, hogy a lámpatartóra helyezzétek, nem pedig az ágy alá!

Köszönöm, Uram Jézus.

Jöjj, virágom, megáldom a házat, amely befogadott téged, és megáldom gyermekeimet. Végtelenül szeretem és sohasem hagyom el õket. Hordozd keresztemet a válladon te is, osztozz te is keresztemben! Megteszed értem? A Szeretet szeret téged.1A választ Szent Márk 4,21-25 versében találtam meg.

Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indít

 

2014. augusztus 4.

Én papom[1]! Ne inogj meg, lépj a nyomomba, így nem fogsz eltévedni… Akkor Jelenlétem nem csak lelkesedést, harmóniát és örömet fog ébreszteni a szívedben, hanem ennél sokkal többet. Fel fogod felfedezni kegyelmem gazdagságát. Sok misztériumomat fogod megtapasztalni: az emberi természet átistenül. Ami ma értéktelen[2], azt Én angyalivá, magasztos és minden földi szépséget meghaladó képmásommá tudom tökéletesíteni.

Hallgass meg: a szőlővesszők a szőlőtőtől kapják az életüket, és az életnedv tartja őket életben, hogy gyümölcsöt teremjenek. Érted? Most is táplállak téged és másokat, hogy megteremjétek gyümölcseiteket. Én Téged választottalak, aki értéktelen voltál, de akit átalakítottam és meggyógyítottam, hogy gyümölcstermővé válj a dicsőségemre. Gyenge voltál, de növekedésed érdekében, és az Atya nagyobb dicsőségére bőséges kegyelemben részesített téged Bölcsességem.

A küldetés, melyet kifejezetten neked adtam, Vassula, nem könnyű, de mondom neked, szeretettel dobog érted a szívem. Mert megfigyeltem, hogy gyengeséged és szegénységed ellenére mennyire Belém helyezed a teljes bizalmadat. Nekem nincs szükségem tökéletességre; mindössze egy szelíd, osztatlan, bűnbánó és készséges szívet kérek, aki nem csak gyönyörködni akar a Jelenlétemben, hanem kész megtenni az akaratomat is. Aki készen áll arra, hogy áldozatul essen, és feláldozza magát az Egyházamért. Viszonzásképpen te most, és a jövőben is élvezni fogod a társaságomat, ami erőt ad ahhoz, hogy szembe tudj nézni a megpróbáltatásokkal. Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indítani lelki átalakulás és a Velem való egyesülés által. Ha visszatértek Hozzám, az jelenti a tökéletes beteljesedést, mert akkor Én a tiétek, ti pedig az Enyémek lesztek.

Hitvese, Szent Társa leszek az ilyen léleknek, aki mély békében fogja élvezni a bensőséges és isteni szeretetünket. Ez lesz a jutalma ennek a léleknek, amiért Engem szolgál. Én, Jézus, a legédesebb hitves vagyok, aki ismeri az Ő menyasszonyának vágyát, hogy boldogan lásson színről-színre az örök életben. Mennyire igaza van az Írásnak, amikor azt mondja: „A szeretet és a hűség találkoznak, az igazságosság és a béke csókot vált. A földből kisarjad a hűség, az égből igazságosság tekint le.” (Zsolt 85, 11-12)

Én boldogságot adományozok. Olyan ajándékokat adok neked, amilyeneket soha egyetlen teremtmény sem tudna neked adni, oly nagyon szeretett Kedvesem! Olyan csodákat fogok művelni, Én mirhám, amilyeneket Én, az Isten, egyetlen szóval véghez tudok vinni. Imádj Engem, Istenedet, mert Én vagyok a te menedéked. Meg fogom bízni angyalaimat, hogy őrködjenek feletted, bárhová mész a Nevemben. Emlékeztesd népemet, miként mentem meg a lelkeket, ha Nevemért kiáltanak! Vassula, Én, Jézus Krisztus, Isten Fia és Megváltó, megáldalak téged. IC

 

 

[1] 1Pt 2,5 és 9-10 „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság vagytok…”

[2] értéktelen lélek

http://ichtys.hu/index.php/150-2014-augusztus-4

NINCS SZÜKSÉGEM TUDÓSOKRA ÉS BÖLCSEKRE!

1990. augusztus 17.

Hozzád jövök Jahvém. Kérlek, bocsásd meg bűneimet! Uram, hallgasd meg kérésemet! Tudom, hogy megbocsátasz nekünk, és eltekintesz minden vétkünktől.

Megbocsátok. Szívesebben bocsátok meg, mint büntetek… Elhagyatott voltál és lakatlan, sivatagodról voltál híres. Olyan voltál, mint a kert víz nélkül. És én, mint csermely, a kerten át eljöttem hozzád, hogy megöntözzem talajod. Megmentettelek ellenségeid kezéből. Hála végtelen irgalmamnak, elment tőled az oroszlán, és földed kertté változott. Szabadítód vagyok, és Jézus a Nevem. Engedd, hogy leírjam a következő üzenetet egy rhodosi ember számára … Én, az Úr, előtte állok, tüzet és vizet teszek elébe. Megadtam neki a szabadságot, hogy válasszon. Kezét arra nyújthatja, amerre akarja. Ismerem minden cselekedetét. Látom irántam való tudatos és nyílt őszinteségét, valamint tudatos és leplezetlen képmutatását is. “Siess, jöjj hozzám, és felébresztem lángodat: a benned égő kis láng hamar ellobban! Örökké tartó szeretettel szeretlek, és irgalmam határtalan! Kegyelmemben vagy!”

Sokan mondják manapság: együnk, igyunk, mert holnapra meghalunk! Ne hazudjatok magatoknak! Térjetek észhez, és nézzetek rám, Istenetekre! Törvényemnek engedelmeskedni annyi, mint szeretni engem, és aki szeretetben él, bennem él. Nincs szükségem a ti időtök tudósaira és bölcseire, sem tanítómestereire. Szegénységre… egyszerűségre van szükségem! Érted?

Eljönnek a napok, amikor szívetekbe írom törvényemet. Eljövök az irgalomnak ezen napjaiban, hogy felkészítsem a nemzeteket, és arra emlékeztessem őket, hogy meg tudom tisztítani bensőtöket a gonoszságtól és a halott cselekedetektől, amelyek az örök tűzre vethetnek benneteket. E nemzedék szíve azonban elromlott, és bár nyíltan szólok a nemzetekhez, még nem hallgatnak rám. Jöjj, vedd fel keresztedet, és kövess engem! Megáldom minden lépésedet!

Később, a kis imacsoporthoz:

Sokakat meghívtam vendégségembe, de csak kevesen készek eljönni. 1 Ezért mondom nektek: Menjetek most a szegényekhez! Menjetek a papokhoz! Némelyiket holtnak találjátok, de ne aggódjatok, életre fogom kelteni őket. Én emeltelek fel titeket, és másokat is fel fogok emelni.
Menjetek hát a szegényekhez, a betegekhez, és gondoskodjatok róla, hogy házam megteljék! Hadd csodálkozzanak azok, akiket elsőként hívtam meg vendégségembe, de visszautasítottak! Hadd csodálkozzanak, látva, hogy a vakok visszanyerik látásukat, hogy a szegények meggazdagodnak az én tudásommal, a halottak pedig életre kelnek! Az én gazdagságomban gyarapodjatok! Ne sorvadjatok el! Tartsatok ki, és dolgozzatok dicsőségemért!…
Gyermekeim, hagyjatok fel önzéstekkel! Az én országom nagyon közel van hozzátok. Legyetek buzgók, és kövessétek Szavamat. Maradjatok tiszták, és tanuljatok meg semmivé válni, hogy Lelkem lélegezhessen bennetek !
Nem azért választottalak benneteket angyalaim, mert méltóak vagytok, hanem azért, mert szegények vagytok és nyomorúságosak. Dicsőítsétek meg Nevemet azzal, hogy újból találkoztok, és nekem szolgáltok! Tegyetek sok jót! Mindig veletek vagyok!

 


1 A kis imacsoport sokszor próbált ismert papokat és archimandritákat meghívni, még jól ismert szerzeteseket is, de mindegyiknek volt mentsége, és nem mutatott érdeklődést az Úr üzenetei iránt. Udvariasak voltak.

Teljesen Isten akaratában maradni

Kedveseim, mily kifürkészhetetlenek a Szentháromság tervei. Mindig felismerhettek belőle annyit, amennyit fel tudtok dolgozni a ti életetekre lebontva. Milyen hosszú az út a terv felismerésére, mely előttetek bontakozik! Szemetek előtt zajlik minden, csak fel kell, hogy tudjátok ismerni. Az események segítenek felismerni, hogy milyen irányban kell haladnotok, hogy teljesen Isten akaratában maradjatok. Ha szívetek tiszta és nyitott, akkor képesek lesztek gazdagon befogadni mindent, ami fontos számotokra! Mégsem az események számítanak elsősorban, hanem ahogy azokat felajánljátok a Szentháromságnak. Tehát minden az átadáson múlik, és a szándék tisztaságán.

2011. 08. 30.                               Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/teljesen-isten-akarataban-maradni

A felajánlott napi kis áldozatok értéke

Kedveseim, amikor meghozzátok a mindennapi kis áldozataitokat és azt felajánljátok a Szentháromságnak a lelkek javára, akkor a legnagyobb cselekedeteket viszitek végbe. Hatalmas, nagy dolog ezt a szeretet-áldozatot meghozni minden nap. A legtöbb lélek megmenekülését ezekkel a felajánlásokkal tudjátok kieszközölni. Bárcsak minél többen megértenétek ennek a fontosságát, és nem kételkednétek ennek a jótékony hatásában. Nem kell, hogy lássátok és tapasztaljátok, mikor és milyen fontos áldozatot hoztok a lelkekért. Csak az a fontos, hogy megtegyétek zokszó nélkül. Legyetek boldogok, hogy így is segíthettek a rászorulókon. A Szentháromság már a jó szándékotokat is elfogadja, ha az szívetek mélyéből fakad. Ezért tegyetek meg mindent, amit csak megtehettek!

2013. 08. 25. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-10-06-15-36-49

 

A magyar himnusz kegyelme

2018. 08. 20, Hétfő

 

Isten megmutatta, hogy a magyarok a himnusz alatt milyen nagy kegyelemben részesülnek. Láttam, hogy az égbolt megnyílt és a Mennyei Atya kegyelmeket árasztott a magyar népre, miközben a Sátán ereje meggyengült. Olyan a magyar himnusz imája, mint amikor a zsidó nép felkiáltott Istenhez  a szenvedés és a megpróbáltatás során. A nép felkiáltására Isten mindig választ küldött közvetítőin keresztül. Hallottam, ahogyan Jézus ezt mondja:

 

“A magyar himnusz kedves előttem, mert Atyámat dicsőiti mindenekfölött. Himnuszotok egy egységes imát jelent, melyben jelen van a könyörgés és a bűnbánat gyakorlása is.  Őseitek ismerték a keresztény hitet és nem szégyellték azt mások előtt megvallani, mert tudták, hogy az ellenségeik felett aratott győzelmüket Istennek köszönhették. Ha szívből éneklitek ezt az imát, akkor Isten kegyelme benneteket is át fog járni, amely erősíti a haza iránti szeretetet.”

Mária Magdolna