Ebből már sejtitek, hogy következnek azok a bizonyítékok, amelyeket sokan el akarnak felejtetni velem!

Az Egyház erkölcsi tanítása és a távoli öröklődés

www.tengernekcsillaga.hu/!dokumentumok/kiskiadvanyok/Telegonia.pdfhttps://andrelowoa.wordpress.com/2008/10/08/telegonia/

Publikus Elmélkedvén gondolkodván üzenetek 2009-2010-2012

2009. április 1. 17:00
Amikor elkezdődik a megigért kiválasztás, a jók egyre jobbak, a gonoszok egyre elvetemültebbekké válnak, ha nem térnek le a BŰN széles útjáról.

2009. április 2. 9:00

... Ne azt nézzed, MIKOR, hanem azt Mennyien Maradunk?

2009. április 3. 6:15

... Az élet kegyelmi áldás

2009. április 5. 6:08

... keresd a jót, a gonoszt feledd el, Keresd a jót, a gonoszt fedd meg a nevemben.

2009.augusztus 11. 7:07

MIT GONDOLSZ, HÁNY EMBERNEK FOG FÉNYLENI AZ ARCA A NAGY FIGYELMEZTETÉS IDEJÉN? MEGTESZEL-E ÉRTE MINDENT?

2010. május 12. 11:38


Hamarosan, amit nem a szeretet épített leromboltatik.


2010. augusztus 11. 6:55


Az igazság ismerete félelemre képes, mivel a színtiszta meztelen valóság!2010. október 22. 13:33
Szálljon magába minden lélek,
Szálljatok magatokba mindnyájan.

2012. január 16. 6:12
Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Szentlélek védelmezz!

Lelkigyakorlat

Ima

Kezdjük az imával. Talán sokan csak legyintenek erre a témára, pedig valójában igen fontos. Egyszer egy indiai guru mondta: az emberek nem tudnak imádkozni, főleg a keresztények nem. Ez igen súlyos vád. Beszélnünk kell tehát róla.

Az imát általában keresztvetéssel kezdjük. A legtöbben már ezt se csinálják jól, valami alaktalan dolgot rajzolnak magukra. Ha azonban ezt a jelet lerajzolnánk, kiderülne, hogy egy fordított kereszt. Ami a Sátán jele. Így ugyebár nem a legjobb ötlet az Istennel való beszélgetést nyitni. A normális keresztvetés: megérintjük a homlokunkat, a hasunknál valahol, majd a két vállunkat. Figyeljünk erre oda!

Az ima Istennel való beszélgetést jelent, nem betanult szövegek monoton ismételgetését. Most egy papot idéznék ( végig őt fogom): “Jézus nem azt mondta a hegyi beszédben, hogy EZT, hanem hogy ÍGY imádkozzatok.” Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet kötött szöveget mondani, hanem hogy szívből szóljunk Istenhez. Mi Atyánk. Akkoriban még Isten nevét sem volt szabad kiejteni.

Figyeljünk oda az ima szövegére. “Nagy bajba lennél, ha az Isten minden imádat meghallgatná. Mi Atyánk…………de jó film volt tegnap este………….aki a mennyekben vagy…………..holnap dolgozatírás…………szenteltessék meg a neved…………mit csinál az a hülye ott…………stb. De a legjobb ez: bocsáss meg a vétkeinket ,ahogy mi is megbocsátunk. Vagyis azt kérted, ha te nem bocsátasz meg embertársaidnak, ( és sokszor így van ) Isten se bocsásson meg.”

Mi az ima valójában. Jelenlét. Amikor nem foglalkozunk mással, csak Istennel. Beszélgetés. Amikor Mennyei Atyáddal társalogsz.

Az igazi ima az, amikor bizalommal fordulsz Istenhez. Nem a büntető, gonosz, számomkérő, ítélkező Istenhez,hanem a szerető Mennyei Atyához. Ha tudsz vele beszélgetni, mint gyermek az apjával. Az igazi ima a szívből jön és nem lehet imakönyvekből megtanulni.

A legszebb ima, ha szívből meg tudsz bocsátani mindenkinek és ki tudod mondani: Istenem, szeretlek.

Az 1. lépés tehát Jézus követésében, hogy megtanulunk vele, illetve Istennel normálisan beszélni.

A bűn és a bűnnélküliség

Mi a bűn? Jézus azt mondta: szeretethiány. A bűn tehát az, ha nincs bennünk szeretet. Ebből logikusan következik, ha van bennünk szeretet, nincs bűnünk.

Az Ószövetség népeinek még törvényt kellett adni, mert a zsidóknak nincs szavuk a szeretetre. De eljött Jézus és azt mondta: egyetlen parancs van, a szeretet. Ezen áll Mózes és a próféták. Nem eltörölte, hanem tökéletesítette a törvényt.

Most ejtsünk néhány szót a torz Istenképekről.

A gonosz Isten: mivel a hébernek nem volt szava a szeretetre, ezért ők úgy értelmezték, az Istentől félni kell. Úgy hitték, minden muszáj, ha nem, az Isten büntet. Így alakult ki a törvény, a büntető Isten.

Ilyen azonban nincs. Ha megértjük a szeretet Istenét (már amennyire ez emberileg lehetséges), eltűnik az ítélkező Isten és Mennyei Atya lesz belőle.

Bűnt igazából csak a szeretet ellen lehet elkövetni. Jézus: aki az Atya vagy a Fiú ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlélek ellen szól, az nem nyer bocsánatot. A Szentlélek maga a szeretet. (Isten lelke = a szeretet lelke = szeretet)

Amit mi bűnöknek nevezünk, azok csak vétségek emberek által felállított törvények ellen. A törvény pedig rendfenntartásra van. Jézus: Mózes a ti keményszívűségetek miatt adta nektek a törvényt. Az viszont csak írás, ami halott. Az igazi törvény a szívetekben van.

Ez pedig így hangzik: Szeressétek egymást, ez az én EGYETLEN parancsom. Más fordítás szerint: EGYETLEN parancsot hagyok néktek, szeressétek egymást. (János evangélium 13.34)

Más bűnöktől könnyen megszabadulhatunk, csak Isten bocsánatát kell kérnünk, de a Szenlélek (vagy a szeretet) elleni bűnöktől nem. Persze erre is van feloldozás, ha visszatérünk a szeretet útjára. Igaz, ez egy gyűlöletben megátalkodottnak igen nehéz.

Néhány szó a gyónásról. Természetsen nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy a bűnbánatot sokan igen felületesen végzik. Sokan azt hiszik, ha bemennek a gyóntatószékbe és elsorolják a betanult bűnlistát, akkor minden rendben van. “Azt csinálok, amit akarok, majd meggyónom” Ez elvezet az Istentől.

A bűntől úgy lehet megszabadulni, ha megérted az Isten szeretetét. Ekkor már nem is lesz kedved bűnt elkövetni.

A szeretetről később lesz szó, most azt értsük meg, a szeretetben kell élnünk, ha nem akarunk bűnben élni.

A hit

Mi a hit? Egyesek szerint vallási tanítások elfogadása. De rengeteg vallás van, más és más tanításokkal. Melyiknek van igaza?

Egy dolog, ha valamiben hiszünk, és egy másik, ha valamit elhiszünk. Senkinek a vallását nem akarom megsérteni, de az, ha valaki emberek által kitalált vagy legalábbis (át)értelmezett dolgokat fogad el, az hiszékenység. Naivitás.

Régen ezt mondták: a hit meggyőződés arról, amit nem látunk. De hogy lehetünk megyőződve arról (hogyan hihetünk abban), amit nem értünk?

Ha megnézzük az etimológiai szótárat, a hit eredetileg megértést jelentett.

És most nézzük az evangéliumot: Én vagyok az út, az élet és az igazság. Aki engem követ, eljuthat oda, ahova én megyek. A kövess engem azonban inkább higgy nekemként fordítható. A görögben (az evangélium nyelve) azonban a hit megértést is jelenthet. Így tehát: aki megértette, amit nektek tanítottam, az üdvözül. Vagyis aki megértette a szeretetet.

Persze máshogy is értelmezhető. De nézzünk egy másik példát. János 3.18 Jézus Nikodémusnak: Aki hisz tanításomban, el nem kárhozik, hanem örökké él. Vagyis aki hisz a szeretetben, aki megértette a szeretetet, üdvözül, aki nem értette meg, az viszont nem.

Tehát szerintem a hit nem más, mint a szeretet megértése.

A csodák

Amikor csodákról beszélünk, általában olyan dolgokra gondolunk, mint Lourdes, Fatima vagy Medjugore. Pedig nem ez az igazi csoda.

De ha már itt járunk, néhány szó ezekről:

Lourdes: 1858. Kb. 7000 csodás gyógyulás

Fatima: 1917. Kb. 10000 gyógyulás, de ez erősen becsült adat

Medjugore: 1981. Mivel az egyház nem ismeri el, nincs pontos adat. Rengeteg gyógyulásról számolnak be, szám nélkül

Ezeken kívűl rengeteg megmagyarázhatatlan jeleség történt Indiában, az egyiptomi piramisoknál és számos más helyen. Az a közös bennük, hogy a hívők rendkívül kis része gyógyult meg. Mindebből arra lehet következtetni, hogy nem a helyszín, hanem maga az ember személye a meghatározó. De mi dönti el, ki gyógyul meg?

Vélhetően tehát valaminek belül kell történnie. Az evangélium azt mondja: akkora hitetlenséget talált ott, hogy még csodát se tudott tenni. Ez alapján a csoda a hittől függ.

Az igazi csoda nem az, ha valami külső, testi gyógyulás történik. (ez úgyis csak egy “kis” időre szól) Az igazi csoda az, ami a szívben végbemegy. Ez viszont örökre szól. Ha hitre ébredsz. A hit pedig – mint az előző részben láthattuk – nem más, mint maga a szeretet és annak elfogadása és az az alapján élés.

A csoda tehát attól függ, van-e elég hit bennünk. Vagyis szeretet.

A szeretet

A szeretet sokféleképpen értelmezhető. Az én verzióm:

A szeretet egy mindent átfogó isteni erő. Minden a szeretetből van, maga az Isten is az. Mivel minden a szeretet, ezért mondjuk, Isten mindenütt ott van.

Mi, emberek is szeretetből vagyunk, mégha el is rontva a bűnök által. Istennel egy állandó vezeték kapcsol össze, amin áram helyett szeretet áramlik. Ezért mondta oly sokszor Jézus: szeressétek egymást, ezen áll az egész törvény. Nyilván tudta, hogy csak ez üdvözíthet.

Nekünk, embereknek, elég tökéletlen a szeretetünk, ezért állandóan szükségünk van utánpótlásra, ami egyrészt Istentől, a tökéletes szeretettől kapunk, másrészt mi magunk hozhatunk létre megbocsátásokkal, irgalmazzásokkal, kisebb-nagyobb jócselekedetekkel.

Hogyan kell szeretni? A Jézus által mondottak alapján:

-Ne tégy olyat, amit nem szeretnéd, hogy veled is megtegyék.

-Tégy olyat, amit szeretnéd, hogy veled történjék.

-Ne ítélj el senkit.

Az ítélkezés azért veszélyes, mert nem tudhatod, ki miért és mit tett.

Egy kis nyelvészkedés:

A magyar nyelv csodálatosan mondja, mert a magyar magyaráz. A szeretet egy SZER, ami ETET. Ha nincs benned szeretet és nem érted Istent, félelem van benned iránta vagy tőle, mert még csak egy FÉL ELEM vagy. De ha megérted, egészséges leszel, vagyis egy EGÉSZ-SÉG. Az egészség hiánya a betegség. Jézus így nevezte a bűnt.

Remélem, e rövidke 5 fejezet sokaknak segítségére lesz végső céljának, a mennyországnak elérésében.

http://lelkigyakorlatok.ingyenblog.hu/

HonlaprendszerüNK

Keresem, hol található, akár részletekben is, egyik részlet Sümegi kegytemplomban található

 

Aki zarándokol
Aki zarándokol, nem rohan
Aki zarándokol, nem menekül
Aki zarándokol, nem menetel
Aki zarándokol, nem túrázik
Aki zarándokol, nem kirándul
Aki zarándokol, nem sétál
Aki zarándokol, nem bóklászik
Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol,önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol,saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
Aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.

http://andre.ucoz.org (A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…)

https://nyomaban.blog.hu (Armageddon nyomában)(870746)
https://uzenek.blog.hu (Anzix)(869474)
http://da.bloglog.hu (Dél-Alföld)
http://dd.bloglog.hu (Dél-Dunántúl)
https://uzene.blog.hu (Európai látnoknőt követvén)
http://ea.bloglog.hu (Észak-Alföld)
http://em.bloglog.hu (Észak-Magyarország)
https://uzen-e.blog.hu (Esztergom-Vác)
http://www.andre.atw.hu (Gyökereink)
http://andre.bloglog.hu (Hétköznapok)
https://uzenetblogol.blog.hu (Jézus az Emberiséghez)
https://uze-k.blog.hu (Kadarkút-Siófok-Veszprém)
http://kd.bloglog.hu (Közép-Dunántúl)
http://km.bloglog.hu (Közép-Magyarország)
http://andre.ucoz.site (MártírSors)
http://andre.ucoz.hu (Meddig még?)
http://nyd.bloglog.hu (Nyugat-Dunántúl)
https://nyomban.blog.hu ( Öntsünk tiszta vizet a pohárba!)
https://uzen.blog.hu (Sopron-Vác-Mohács)
https://szent.blog.hu (Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek)
http://akv.bloglog.hu (Ünnepnapok)
http://uzen-e.blog.hu (Vác-Esztergom-Veszprém)

 

 

http://www.ourlady.ca/pictures/virpines2.jpgSürgetve kérlek Isteni Irgalmasságodban Jézus, Drága Véreddel borítsd be a langyos lelkeket, hogy megtérhessenek.

http://www.nyomaban.hupont.hu (A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…)
http://lowoa.mindenkilapja.hu (Adni, hogy még többet adhassak!)
http://advent.blogger.hu (Advent-ÚrJövet)
http://www.andre.mindenkilapja.hu (Ahogy kapom, úgy adom!)(50055)
http://www.nkrisztina.mindenkilapja.hu (Akit elmartak Mellőlem, a felelősök szinte még nem bünhödtek!)
http://www.nyomaban.5mp.eu ; http://nyomban.hupont.hu (Áradások-figyelmeztetések)
http://nyomaban.blogger.hu (Armageddon nyomában)(171039)
http://andre.oldalunk.hu (Bölcsen Okosan Magyaran Természetben)
http://aszerda.mlap.hu (Délvidék)
http://www.andre.5mp.eu (Ébredések, jelenések)
http://akedd.mlap.hu (Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld)
http://andre.blogolok.hu (Fejezetek)
http://ahetfo.mlap.hu (Felvidék-Kárpátalja)
https://kedvenc.eblog.hu (Gondolkodó Szemezgető)
https://andre.ewk.hu (Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen)
http://uzenet.blogger.hu (Hamis Béke)(171045)
http://nyomban.blogger.hu (Hogyan akartam, mégsem úgy lett)(171769)
http://uzenik.blogger.hu (Jézus az Emberiséghez)
https://andre.freewb.hu (Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!)
https://andre.eblog.hu (Keresztény bizonyságok, életek, történetek)
http://akv0.blogger.hu (Keresztény életek, filmek, történetek)
http://andre.hupont.hu (Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak)
http://oromhir.hupont.hu (Örömhír)
http://acsutortok.mlap.hu (Őrvidék-Gyepüvidék)
https://punkosd.eblog.hu (Pünkösd-ElJövetel)
https://nyomaban.eblog.hu (Segítek, hogy segíthessek!)
https://andre.iwk.hu (Természet Bűnös természetünk ellen lázad!)
http://uzzed.mindenkilapja.hu (Űzzed el a Sötétséget!)

 

http://www.conchiglia.us/ZETA/imag/dozule/proporz_CG.jpg „Ó, Jézusom, segíts, hogy mindig meglássam Szent Szavad igazságát, és segíts, hogy hűséges maradjak a Te tanításaidhoz, nem számít mennyire fognak kényszeríteni arra, hogy elutasítsalak Téged.”

http://advent.csapata.hu (Advent-KisBöjt-ÚrJövet)
https://urjovet.blogger.hu (Advent-ÚrJövet)
http://www.andre.lapok.hu (Áldott legyen mindörökké az Úr neve!)
httsp://uzenek.blogspot.com (Armageddon nyomában)
 http://bojt.blog21.hu (Böjt-engesztelés-ima)
https://segitok.blogspot.com (Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások)
http://uzenet.bloglap.hu (Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten)
http://uzenet.csapata.hu (Friss üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt)
https://akv0.blogspot.com (Frissülés)
https://lowoa.blogspot.com (Gondolkodó szemlélődő)
http://front.bloglap.hu (Haladunk, haladunk, az ösvényt ne tévesszük szem elől...)
https://uzene.blogspot.com (Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen)(167892993116260086317)
https://igazsagkereso.blogspot.com (Igazságokat keresek, nem féligazságokat!) (04913511731763672942)
https://fenykereszt.blogspot.com (Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete)
https://karacsonya.blogspot.com (Karácsony)
https://andrelowoa.blogspot.com (Legendák, mesék, mondák)
http://andre.bloglap.hu (Munkanapló)
https://andre-lowoa.blogspot.com (Olvasó gondolkodó)
https://oromhir.blogspot.com (Örömhír)
https://akv1.blogspot.com (Őszinte alázatos erkölccsel)
https://lowoa-andre.blogspot.com (Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek)
https://a-k-v.blogspot.com (Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!)
http://lowoa.csapata.hu (Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!)
https://uzenete.blogspot.com ; http://nyomaban.blogspot.com (Üzenet)
http://andre.nanoweb.hu (Űzzed el a Sötétséget!)

http://www.frankreich-sued.de/pilgerstaetten/La-Salette/La%20Salette-001.jpg

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”


http://akv2.wordpress.com ; http://uzene.wordpress.com (“Én eltökéltem a szívemben, hogy az élet világosságában járok.”)
http://akv1.wordpress.com (Gondolkodtató melankólia)
http://uzenete.wordpress.com (Haladván az Armaggedon felé)
http://akv0.wordpress.com ; http://uzenik.wordpress.com (Keresztény bizonyságok, életek, történetek)

akv5.wordpress.com (Meztelen Világ)
http://lowoa.wordpress.com (Múltban íródott, jelen-jövőben felhasználható)
http://lowoa0.wordpress.com (Múltban készült, )
http://andrelowoa.wordpress.com (Olvasó gondolkodó)
http://mesemonda.wordpress.com (Legendák, Mesék, Mondák)
http://segitok.wordpress.com (Segítek, hogy segíthessek!)(6984)
http://szentek.wordpress.com (Szentek köztünk járnak, csodák benünk élnek)
http://uzenet.wordpress.com (Üzenet)
http://uzenek.wordpress.com (Üzenetek, gondolatok az Egység felé vezető úton)

illetve a (URam! Naponta fohászkodom Hozzád, hogy jöjjön el a Te országod, s nem veszem észre, hogy az már rég bennem van… Istenem, add, hogy felfedezhesselek Téged mindenben, s megtaláljam lelkem nyugalmát, s boldogan szolgáljam az Életet, amit Te adtál ajándékul minden élőnek! Ámen)

 

Közösségi jelenléttel

 

Kép

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

 

 

AKV0