Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem

2000. július 1.
Látomásban láttam az Urat a kereszten függve. Tizenkét útvonalat láttam, amelyen emberek közeledtek, képviselve Izrael tizenkét törzsét. Miközben a képet néztem, egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vértől ázott Arca. Fájdalmában így szólt:

"Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem. Köszöntelek titeket ebben a nagy hónapban, júliusban, melyet Drága Véremnek szenteltem. Mindig veletek vagyok, örülök, hogy ismét látlak titeket. Gyermekeim, olyan drágák vagytok nekem. Szemeimet mindig rajtatok tartom. Védelmezlek titeket, különösen lelketeket, amely oly értékes Nekem. Vérem, melyet megváltásotokért hullajtottam, mindig a ti védelmezőtök és üdvözítőtök lesz. Megöntözlek vele titeket, hogy védelem alá helyezzelek benneteket.

Szeretteim, oly kevesen ismeritek fel szerető gondoskodásomat. Gyermekeim, manapság teljességemben élek köztetek, mert a lelki háború elérte tetőfokát. S ahogyan Én közel vagyok hozzátok, úgy szent halálom ellensége is közel van hozzátok. Lelketekben sírok, hogy lássátok meg a világosságot, de oly ritkán hallotok Engem. Inkább a gonoszság szavára hallgattok és követitek a sötétséget.

Gyermekeim, ez a szétválasztás félelemmel teli órája. Mellettetek vagyok, mert fontosak vagytok Nekem. Mint a jó pásztor, úgy vigyázok rátok, hogy a vadállatok ne tudjanak kárt tenni bennetek. Az erdő tele van farkasokkal. Aki kiszökik védelmem alól, nem éli túl, mert a farkasok elkapják és megölik.

Minden gyermekemet arra kérek, hogy jöjjön közelebb Hozzám. Ajánlja fel minden ember életét az Én Drága Véremnek. Tanuljátok meg felismerni a Jó Pásztor hangját, s fussatok hozzá, ha hív titeket. Engedelmeskedjetek szavának, s kövessétek bármerre is megy.

Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem. Az irántatok érzett szeretetem késztetett arra Engem, hogy elmondjam ezeket nektek. Mindig közeletekben vagyok, hogy védelmezzelek titeket. Érezzétek jelenlétemet, és szeressetek. Imádkozzatok azért, hogy minden ember megtegye akaratomat. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Mindig veletek vagyok. Megáldalak benneteket.”

Hirtelen a látomás eltűnt.

Isten kedvében járni

2018. 07. 01, Vasárnap

Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte:

 

“Hogy ki érdemes a szeretetemre, engedd, hogy Én döntsem el. Neked csak egy feladatod van, hogy minden áldott nap az Én kedvemben járj.” Uram, hogyan tudok a kedvedre lenni? “Gyakorold az erényeket, melyek közül a legkiemelkedőbb a szeretet. Csak azt várom tőled, hogy naponta lásd el az állapotbeli kötelességedet, imádkozz és élj a szentségek lehetőségével. Légy természetes keresztény, aki nem keresi a feltűnést! A természetes keresztény egyszerűségre, alázatra és tisztaságra törekszik. Csak egyedül Istenben bízik, mint szeretett édesanyám, aki sosem kérdőjelezte meg Istentől a nehézségek okát.”

Mária Magdolna

71

Nyaranta 31-én

(71) - Ima, hogy megmeneküljünk az üldöztetéstől

Ó, Jézus, mentsd meg Isten gyermekeit az Antikrisztustól.
Védj meg minket a Föld ellenőrzésének terveitől.
Urunk, ments meg minket az üldöztetéstől.
Védd meg a sötét lelkeket az Antikrisztustól, hogy Szemedben megmenekülhessenek.
Segíts minket gyengeségünkben.
Lelkileg erősíts meg minket, hogy felemeljük és vezessük egymást, miközben Hadseregedben a Paradicsom Kapui felé menetelünk.
Szükségem van Rád, drága Jézus.
Szeretlek Téged drága Jézus.
Dicsőítem Jelenlétedet a Földön.
Kerülöm a sötétséget.
Imádlak Téged és átadom neked testemet és lelkemet, hogy Jelenléted Igazságát kinyilatkoztathasd nekem, hogy mindenkor bízzak Irgalmasságodban. Ámen.

„Drága imádott Jézusom! Köszönöm, hogy jóságos, irgalmas Megváltónk vagy. Köszönöm, hogy figyelmeztetsz, intesz a jóra. Köszönöm, hogy szeretsz. Úgy szerettél, hogy a Véredet ontottad értünk. Köszönöm, hogy türelmes vagy, és sokáig vársz a megtérésünkre. Köszönöm, hogy adtál papokat, akik tanítanak minket, és kiszolgáltatják nekünk szentségeidet. Köszönöm, hogy adtad az Egyházat, ami elkísér bennünket a bölcsõtõl a sírig. Köszönöm, hogy adsz testvéreket, akik önzetlen, tiszta szeretettel szeretnek bennünket Tebenned, és köszönöm, hogy viszontszerethetjük õket. Köszönöm, hogy arra tanítottál, és arra adtál példát, hogy szeressük az Istent, Aki a mi jóságos mennyei Édesatyánk, Téged, Aki a mi végtelenül szeretõ Megváltó Jézusunk vagy, és a Szentlelket, Aki a mi vezetõnk, tanítónk és vigaszunk a mennyországba vezetõ úton.
Köszönöm, hogy beszélsz hozzám a legméltóságosabb Oltáriszentségbõl, hogy tanítasz, figyelmeztetsz és vezetsz. Köszönöm, hogy velünk maradtál a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és a szívünkbe térsz. Te vagy a szívünk Királya, öröme, békéje, örök üdvössége. Köszönöm, hogy szeretsz minket, és úgy szerettél, hogy az életedet adtad értünk, és ezt kéred tõ lünk is, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Te szerettél minket. Imádott édes jó Jézusom! Kérlek, vezess továbbra is bennünket! Taníts, figyelmeztess, és járd velünk a rögös keresztutat, amelyre minden Téged követõt meghívtál. Kérlek, segíts, hogy Rólad vegyünk példát, amikor önmegtagadást kell gyakorolnunk! Te légy a mi fényünk, örök napunk, Aki megvilágosítja elménket, és megérteti velünk, hogy a szenvedésnek értelme van! Egyrészt saját bûneink levezekelésére, másrészt mások lelkének megmentésére. Te adtál erre is példát. Ártatlanul szenvedtél, és kínhalált haltál értünk a keresztfán. A mi bûneinket hordoztad azért, hogy megments minket az örök kárhozattól. Kérlek Jézusom, adj nekünk a végsõkig való állhatatosságot, hûséget Tehozzád, hogy mindhalálig kitartsunk az Irántad való szeretetben! Szeressünk Téged akkor is, ha ártatlanul és igazságtalanul szenvedünk Miattad! Ilyenkor nézzünk fel Rád a keresztre, és Belõled merítsünk erõt! Ó, imádott Urunk, és Mesterünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy mindannyian maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet! Erre áldj meg minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy mindent a Te nagyobb dicsõségedre tegyünk! Ámen.”


"Istenem, ma átlépem a határt. Jézus Krisztus, akarom hinni, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Tudni akarom az igazságot, hogy az igazság szabaddá tegyen engem. Hinni akarok benne. Tenni akarom. Ki akarok állni érte. Akarom terjeszteni az igazságot. Benne vagyok. Odaadom a bizalmam neked. A te nevedben imádkozom. Ámen.",,Istenem, még nem ismerem az összes jó tulajdonságom, de hálás vagyok Neked értük. Kérlek, segíts felfedeznem őket! Ma  felajánlom képességeimet, amelyeket szeretnék a Te céljaidra fordítanii. Fejleszteni szeretném őket, hogy jobbá váljak abban, amit csinálok. Szeretnélek dicsőíteni azáltal, hogy a lehető legjobbat hozom ki magamból. Szeretnék a rámbízott tálentumokkal elegendő pénzhez jutni, hogy azt megoszthassam a rászorulókkal, hogy ezáltal növekedhessen a gyülekezetem, s hogy az ige el tudjon érni másokat is. Kérlek, segíts mindezek megvalósításában! Jézus nevében imádkozom. Ámen.”„Istenem, segíts emlékeznem, hogy a legfontosabb, amit tehetek, hogy szeretlek téged és a körülöttem élőket. Ha semmi mást nem sikerül végbehajtani ma amellett, hogy szeretetem fejezem ki feléd és az emberek felé, a napom már nem volt elvesztegetett.",,Istenem, visszaadom mindazt a sok jó tulajdonságot, amellyel megáldottál, hogy az általad kijelölt eredeti célra használhassam őket.”"Uram, szükségem van a vezetésedre és útmutatásodra az életemben. Hittel kérem Tőled, hogy mutasd meg az irányt, hogy merre menjek. Segíts, hogy meghalljam a válaszodat, hogy ne legyek túl elfoglalt ahhoz, hogy meghalljam, amit mondasz. Atyám, amikor nem értem, amit mondasz, kérlek, segíts, hogy bízzak benned, és megértsem azt, hogy a te utad a javamra van. Uram, mi a következő lépés? Kérlek, segíts, hogy meg tudjam tenni azt, amit már tudok, hogy tennem kell. Kérlek, segíts, hogy ne legyek frusztrált, hogy ne féljek, és hogy tudjak benned bízni. Jézus nevében kérlek. Ámen."

HÁZAMAT NYUGATON KIFOSZTJÁK EGY ORSZÁGGÁ LESZ A KELET ÉS A NYUGAT

1994. október 24.

Szentséges Szívem Vassulája! 1 Jobban tetszene, ha így mondanám, a Pantokrátor Vassulája? 2 Az én Nevemben vagy felajánlva. Egy vagyok és ugyanaz, de az emberek részekre osztottak. 3 Aki megosztottságot vet, romlást arat. Aki előítéleteket vet, ostobaságot arat. Nem hallottátok, hogy az ostoba behajlítja karját, és megeszi saját húsát? Minden húsa elfogy, ami betakarta, és lélegzete is elfogy. Semmi más nem marad belőle, csak száraz csont.
  Mindegyik Nevem Szent,
4 de az emberek megvetettek és kiűztek saját házamból, saját városomból és most saját szentélyemből. 5 Elnyomnak és súlyosan rám nehezednek. Gőgjükben elbizakodtak, és elégedetten élnek a sivatagban. Az eljövendő napokban azonban ki fogom nyilvánítani nagy Nevem szentségét, amit megosztottságotok meggyalázott.

Leányom, megkérdezlek: Látod, milyen közönyös és elképesztően fásult magatartást tanúsít néped, amikor arra kerül sor, hogy az egységért dolgozzanak?
6 Ezt nem fogom megengedni! Nemzeted legtávolabbi tájaira is ki fogom nyújtani kezemet, hogy legyőzzem ezeket a kufárokat, akik megakadályozzák, hogy népem egyesüljön. 7 Azért támasztottalak fel, hogy az egység, az irgalom és hatalmam jele légy, de vakká tette őket makacs büszkeségük szenvedélye. Ma azt mondhatom: "égessék el csontjaikat", és megbosszulhatom őket. özveggyé tehetem nemzeteteket, de irgalmamban és szeretetemben végül felemelek Keletről egyet, aki így fog szólni bátyjához : 8 "Jöjj, és lépj földemre! Jöjj, és egyél asztalomról! Jöjj, és igyál velem! Kádjaimból kicsordul az új bor. Legeltessük együtt bárányainkat, és tegyük édenné legelőinket! Istenünk! Látod, mivé tette kezünk szentélyedet!"

Házamat Nyugaton kifosztják. Kértem őket, hogy gyülekezzenek Péter köré ,
9 de nem értették meg és az ellenkezőjét teszik. Sokan mondják abban a házban: "Miért szükséges, hogy legyen vezetőnk, 10 különösen ez a vezető?" Figyelmeztettelek benneteket, hogy bíborosok fognak bíborosok ellen fordulni és papok papok ellen. Pétert azért választottam, hogy táplálja és őrizze bárányaimat, de a lázadás lelke olyan sikeresen halad, hogy a lázadás elérte csúcspontját. Ez az a nagy megpróbáltatás, amelyre figyelmeztettelek. . 11

Házamat kifosztják Nyugaton, de Keletről fel fog támadni a szél és leheletem segítségével levetkőzteti a fosztogatót. Nemzeted sok tagja ellenáll egység-felhívásomnak, és lépteikkel saját útjukat járják. Gazdagnak nevezik magukat, de hol van gazdagságuk?... "Hogyan lehetséges, hogy elfajzott szőlővé váltatok? Mondhatjátok-e, hogy nem vétkeztetek? Van egyáltalán olyan hely, ahol nem vétkeztetek? Te, aki szentjeim barátja vagy! Aki édesanyám gyermeke vagy! Miért, miért lettél ilyen makacs? Mit ér számomra végtelen hosszú szertartásotok, ha csupán ajkatokkal dicsértek engem? Igen, ti megtartottátok hagyományomat, és ezért nem ér utol benneteket a kard, pedig félretoljátok két legnagyobb parancsolatomat, és nem követitek. Miért választjátok el a hagyományt a parancsolattól? Ha mirhával és tömjénnel takarnátok be magatokat, akkor is megérezném vétketek bűzét.

Nyissátok ki szájatokat, hadd tápláljalak benneteket, hogy életetek legyen. Ne mondjátok: ,Mi a saját utunkon akarunk járni!í Forduljatok vissza hozzám, és ismerjétek be vétketeket!" És te, leányom, kiáltsd világgá hangosan üzenetemet, és prófétálj! Mondd: Mindent tudok a nyugati parton lévő házamról, amely közel van az élet folyójához, és azt is tudom, ki maradt hűséges hozzám ebben a házban. Leányom, mit látsz a házon kívül?


Egy oroszlánt látok, amint e ház körül portyázik, és az egyik oldalsó ablakon akar bejutni házadba.

Igen. Az oroszlán elhagyta barlangját. Leányom, egy romboló lélek jár körbe. Az angyalok egymást követve figyelmeztetnek benneteket arra, hogy a pusztító készül megrohanni nyugati parton lévő házamat, mégpedig nagy kegyetlenséggel, vagyis ellenzi és megtagadja törvényemet, hagyományomat és istenségemet. Egyetlen iszonyat lesz az egész ország.

Szentjeiteket, küldötteimet és prófétáimat meg fogják akadályozni, hogy folytassák művüket... Súlyos sötétség borul rátok, mialatt az ellenség, aki egy tudós, száműzi örök áldozatomat, azt gondolva, hogy tettei észrevétlenek maradnak rejtett bűneivel együtt. Hirtelen fog leszállni rá kezem és teljesen megsemmisíti. Ez az éjszaka meg van jövendölve a Szentírásban.Ő azonban másokkal együtt örömest tette le esküjét a vadállat szájába. Egyedül a vadállatot tisztelik, mert erejét adta nekik. Jaj a vadállat imádóinak! Sírni és sóhajtozni fognak. Leányom, most mit látsz a másik parton? Keleti házamat?


Nem látok várost, a föld homokos és sík, mint a sivatag. De látom, amint ebből a sivatagból zöld hajtás sarjad.


Figyelj és írd! Dicsőség ragyog fel a keleti partról. Ezért mondom a nyugati háznak: fordítsd szemedet Kelet felé! Ne sírj keservesen a hitehagyás és házad lerombolása miatt! Ne ess kétségbe, mert holnap együtt fogsz enni és inni keleti partról származó hajtásommal. Lelkem fog benneteket egyesíteni. Nem hallottad, hogy egy országgá lesz a Kelet és a Nyugat? Nem hallottad, hogy meg fogom valósítani az egyetlen dátumot? 12

Ki fogom nyújtani kezemet, és e szavakat vésem egy botra: Nyugati part, Péter háza és mindazok, akik hozzá hűségesek. Majd a másik botra ezt vésem: Keleti part, Pál háza mindazokkal együtt, akik hozzá hűségesek. és amikor a két ház lakói megkérdezik: "Uram mondd meg nekünk, most mi a szándékod?" Így válaszolok nekik: "Megfogom a botot, amelyre Pál és mindazok nevét véstem, akik hűségesek hozzá, hozzáillesztem Péter botjához, amelyen a hozzá hűségesek neve áll, és egyesítem a kettőt. Egy botot csinálok a kettőből, és egyként fogom kezemben tartani. Új Nevemmel fogom összekötni őket. Ez lesz a híd Nyugat és Kelet között. Szent Nevem fogja összekötni a hidat, úgy hogy e hídon keresztül fogjátok kicserélni mindazt, amitek van.
  A továbbiakban már nem fognak egyedül munkálkodni, hanem együtt, és én fogok felettük uralkodni.

Amit elterveztem, az meg fog történni; és ha az emberek azt mondanák neked, leányom, hogy e jelek nem tőlem valók, mondd nekik: "Ne féljetek! Nem hallottátok, hogy Ő nemcsak a Szentély, hanem a botlás Köve is? Hogy Ő az a Szikla, amely lerombolhatja a két házat, de újból felépítheti egyetlen házzá?" Ezt mondd nekik, leányom! én az Isten, veled vagyok. Még sok szívet fogok elárasztani Lelkemmel. Jöjj! Szeretlek! Fogadd békémet!

 

 


1 Arra gondoltam, hogy mivel így nevez, a görögkeletiek továbbra is ellenem fognak fordulni, mert a Szentséges Szív római katolikus megszólítás.
2 Görögkeleti módon.
3 Ő mindig ugyanaz a Krisztus.
4  Krisztus különböző nevei, mint Pantokrátor, Isteni Szív, Ichtüsz, Alfa és Omega, Emmanuel stb.
5 Nemcsak kiűzték Krisztust saját házából egy kifejezés miatt, hanem nyugaton egyesek kezdik eltörölni az örök áldozatot is.
6 A görögkeletiek sok ökumenikus találkozóról távol maradtak.
7 Ebben a szövegösszefüggésben a "kufár" azokra vonatkozik, akik saját érdeküket Krisztusé elé helyezik.
8 nyugati testvéréhez
9 lásd 1988 június 3-i üzenetet
10 lásd 1988 május 16-i üzenetet
11  lásd 1988 május 16-i üzenetet
12 Megértettem, hogy Krisztus valamennyi egységüzenetére utalt, amelyekben felszólított bennünket, hogy egyezzünk meg egy közös húsvéti dátumban. Úgy tűnik, hogy egyedül ez "nyugtatja" meg Őt, és ez elégíti ki egység iránti szomjúságát. Jézus megígérte, ha mi megegyezünk húsvét közös dátumában, a többit Ő teszi meg.

70

Nyaranta 30-án

Ima az elveszett vak lelkekért.

Mindannyiatokra szükségem van követőim, hogy folyamatosan imádkozzatok az elveszett, vak lelkekért. Soha ne hagyjátok abba imáitokat, melyeket ezen a héten az Atyám trónja elé fogtok vinni. Kérlek, mondjátok a következőt:
Magasságos Isten, trónod elé járulok ezen a héten, képviselve azon testvéreim lelkét, akik Létezésed nem hajlandók elismerni. Arra kérlek, hogy töltsd el őket kegyelmeiddel, hogy szívüket megnyissák Legszentebb Szavaid meghallására.

Kérlek, válasszátok ki azokat az általatok ismert lelkeket, akik nem akarják ismerni Istent, az Atyát, és tegyétek le Atyám elé nevüket. Imátok, ajándékként, az ő üdvözülésükkel lesz megjutalmazva. Menjetek most, Hadseregem, és készüljetek ennek, a gonosz elleni, spirituális (lelki) háborúnak a következő szakaszára.
(70) – Ima a Klérusért, hogy állhatatosak és hűségesek maradjanak Isten Szent Szavához

Ó, drága Jézus, segíts Felszentelt szolgáidnak, hogy amint az Egyházadon belüli szakadás kibontakozik, felismerjék azt.
Segíts szent szolgáidnak, hogy állhatatosak és hűségesek maradjanak Szent Szavadhoz.
Soha ne engedd, hogy a világi becsvágyak elhomályosítsák az Irántad lévő tiszta szeretetüket.
Add meg nekik azokat a kegyelmeket, hogy tiszták és alázatosak maradjanak Előtted, és hogy a Szent Eukarisztiában tiszteljék Legszentebb Jelenlétedet.
Segítsd és vezesd mindazokat a Felszentelt szolgákat, akiknek talán langyos az Irántad való szeretetük, és éleszd újra a Szentlélek lángját a lelkükben.
Segíts nekik, hogy felismerjék a kísértéseket, amelyeket eléjük helyeznek, hogy eltereljék őket.
Nyisd meg szemüket, hogy mindenkor láthassák az Igazságot.
Áldd meg őket, drága Jézus, és borítsd be őket drága Véreddel ebben az időben, hogy a bajtól biztonságban tartsa őket.
Adj nekik erőt, hogy ellenálljanak a Sátán csábításának, amikor összezavarodnának a bűn létezése tagadásának vonzásától. Ámen.
„Hőn imádott Megváltó Jézusom! Te, Aki könnyek között így könyörögtél Atyádhoz: „Atyám, ha lehetséges, múljék el Tőlem ez a kehely, de ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd.”


Jézusom, Te mindent megtehetsz. Ha lehetséges, kérlek, vond vissza a büntetés haragját, mely e világot sújtani fogja, de ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd. Jézusom, kérlek, borítsd be ezt a földgolyót a Te értünk kiontott ártatlan drága Szent Véreddel! Mentsd meg a lelkeket az örök kárhozattól! Indíts minket, akik leborulva imádunk Téged, hogy soha ne vonakodjunk még több áldozatot hozni a lelkekért! A Te értünk átszegzett, megostorozott, töviskoronás, csupa Vér Testedet lássuk mindig magunk előtt a keresztfán! Mily hatalmas volt a Te irántunk való szereteted! Milyen nagy árat fizettél a mi lelkünk üdvösségéért! És az emberek milyen könnyen elprédálják ezt a drága kincset. Igent mondanak a sátánnak, besétálnak csapdájába, aki rabul ejti őket, majd a kárhozatba taszítja. Ó, ha láthatnák, csak egy pillanatra is, milyen fertelmesen rút a sátán, és minden bűn, senki sem állna szóba vele, és nem vétkezne. Ha csak egy pillanatra láthatnánk a mennyet, és Téged, feltámadott, dicsőséges Testedet, semmi áldozatot sem találnánk soknak, hogy elnyerjük, és minél több lelket megmentsünk. De a hit szemével mindezt látjuk. Kérjük Tőled, erősítsd meg hitünket, és óvj meg a gonosztól!
Drága Jézusom! Keresztre feszített Királyom! Őrizz meg bennünket minden bűntől! Boríts be minket értünk kiontott drága Szent Véreddel! Kérünk Téged, üdvözíts minket! Ámen.”

"Istenem, te tudod, milyen konfliktus van az életemben. Bele vagyok fáradva, békességet szeretnék, és másokkal is békességben szeretnék élni. Ezért ma a te békességedet kérem. Megnyitom az életemet előtted amennyire csak tudom. Űzd ki a haragot, és töltsd be az életem szeretettel, türelemmel, örömmel és békességgel. Jöjj, és áraszd ki az életem minden területére a te békességedet, hogy hidakat és ne falakat építsek. Add, Uram, hogy kezdeményező legyek és ne másokra várjak. Kérlek, mutasd meg a megfelelő időt és helyet, és adj bátorságot, hogy be tudjam ismerni, mennyiben vagyok én is felelős a konfliktusért. Kérlek, hogy segíts alázatosnak maradni. És kérlek add, hogy ne embereket hibáztassak, hanem a probléma megoldását tartsam szem előtt. Kérlek, segíts, hogy a másik ember szemszögéből is tudjam látni a dolgokat, hogy az igazságot mondjam, és a probléma megoldására törekedjek, ne másokat hibáztassak. Segíts, hogy az legyen a célom mindig, hogy a jó kapcsolat helyreálljon köztem és más emberek között, és ne a problémák vagy viták apró részleteire figyeljek. Jézus nevében kérlek. Ámen.„Jézus nem vagyok méltó arra, hogy a Színed elé álljak, de tégy velem akaratod szerint, mint ahogy én is kívánságodnak megfelelően fogok cselekedni.”

ÉDESANYÁM SZEPLŐTELEN SZÍVE EGYESÜLT ISTENI SZÍVEMMEL

1988. január 25.

Jézus?

Én vagyok.

Jézus, mind a mai napig ámulatba ejt mindez. A kinyilatkoztatásra gondolok, amely úgy jött, mint egy álom, és az ébredés után rádöbbenhetek, hogy mindez csak álom volt. Különös!


Vassula, mindenható vagyok és mindentudó. Fel akartalak ébreszteni a halálból, és meg akartalak világosítani. Emlékszel a "Nap" látomására?

Igen Uram, a fénygömbre.1


Ez a gömbölyű fény ugyanaz, mint amit ti "Napcsodaként" ismertek. Ez a gömbölyű fény, amelyet neked mutattam, ugyanaz, mint a fatimai. Hagytam, hogy belsejébe lépj. Megengedtem, hogy bemenj. Ó, Vassula, ha tudnád, mekkora kiváltságot adtam neked! Kicsim, ezt még nem fogod fel, mert fátylat tartok szemed elé.

Szeretlek, Istenem.


Vassula, Szentséges Szívembe rejtelek, drága vagy nekem. Én, a te Istened szeretlek. Soha ne félj tőlem, mert Szeretet vagyok. Mindig jóságos Atyád vagyok, csak akkor félj, ha ellenem lázadsz. Ó, Vassula, sok az én misztériumom. A legtöbb rejtve van előttetek. Vassula, gondosan figyelj rám most! Minden kinyilvánított jövendölés beteljesedik. Az Írás minden szava megvalósul. Vassula, azt kívánom, hogy rajzolj két Szívet!

 

Igen, egymáshoz közel, a valóságban egyesülve, vedd körül őket egy töviskoszorúval! Igen, Édesanyám Szeplőtelen Szíve egyesült az enyémmel. Mindegyikőtöktől azt kívánom, hogy úgy tisztelje az ő Szeplőtelen Szívét, ahogy megérdemli. Látod leányom, mennyire elborítják Szívünket az emberek tövisei, akik csak hálátlanságot, szentségtörést, és szeretetlenséget nyilvánítanak felénk - bűneik összességét. Vassula; én, az Ige szeretem és tisztelem őt, azt kívánom tőletek, hogy úgy közeledjetek Édesanyámhoz, és úgy tiszteljétek, ahogy én tisztelem. Azt kívánom, hogy minden térd hajoljon meg az ő tiszteletére, azt kívánom, hogy imádkozzátok a rózsafüzért, és köszöntsétek Szent Édesanyátokat. Azt akarom, hogy tegyétek jóvá bűneiteket, kérjétek meg őt, hogy tanítson meg benneteket erre . Légy éber, leányom! Jöjj, kinyilvánítottam előtted, miképpen lett eggyé Édesanyám Szíve és az én Isteni Szívem egyetlen töviskoszorúval körülvéve. Emlékeztetlek jelenlétemre. Szeretlek.

Én is szeretlek, Jézus.


Jöjj! Vassula, akarsz-e velem imádkozni?

Igen, Uram.


"Atyám, ó, Abba!
Felajánlom Neked akaratomat,
felajánlom életemet,
átadom magam.
Igazságos Atyám!
Ha ez a Te akaratod,
tégy méltóvá arra,
hogy egészen szolgálatodba vehess.
Tégy engem égő vágyaid áldozatává,
tégy Szíved szándéka szerint!"

Vassula, áldjad üldözőidet, imádkozz értük! Jöjj, imádkozz Szent Édesanyádhoz, imádkozz velem!2

"Ó Szent Anyám!
Úgy engesztellek
a Szeplőtelen Szívedet ért megbántásokért,
hogy kész vagyok a szeretet áldozatává válni
a Szeretetért. Ámen"

Vassula, imádkozz velem az Atyához! Jöjj, mondjuk együtt:

"Szeretett Atyám,
szükségem van Rád,
növeld hitemet,
szeretetemet,
reményemet,
hogy újból dicsőíthessem Szent Nevedet! Ámen.


1 ld. az 1987. III. 26-i üzenetet.
2 Jézus fogja diktálni.

63-117

Nyaranta 29-én

(63) – Védj meg Engem ezen az utazáson

Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz, hogy az Élet Táplálékát megadják majd nekem, hogy az védelemben részesítsen engem ezen az utazáson, és hogy segítsen megmenteni Isten minden gyermekét.

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akiket a hamis bálványok és Istenek megtévesztenek, hogy megnyissák szemüket Fiad Kereszthalálának Igazságára, hogy Isten minden egyes gyermeke megmeneküljön, és hogy mindenki számára elhozza az Örök Életet. Ámen.


A keresztes Imahadjárat 117. imája: Azokért, akik eladták a lelküket

Legdrágább Jézusom, Neked szentelem a következő lelkeket: - itt sorold fel őket - és mindazokat, akik a hírnév jutalmáért adták cserébe lelküket.

Szabadítsd meg őket fertőzésüktől. Fordítsd el őket az Illuminátusok fenyegetéseitől, akik felfalják őket.

Add meg nekik a bátorságot, hogy félelem nélkül távozzanak ebből a gonosz rabságból. Vedd őket Irgalmas Karjaidba és gondoskodj arról, hogy visszakerüljenek a Kegyelem Állapotába, hogy alkalmasak legyenek megállni Színed előtt.

Istenséged által, segíts nekem, hogy ez az ima elkobozza a Szabadkőművesektől a Sátán által örökbefogadott lelkeket. Szabadítsd meg őket a bilincsektől, melyek megkötik őket és melyek következménye a szörnyű kínszenvedés a Pokol rekeszében.

Segíts nekik a választott lelkek által, imáim és Irgalmad által, hogy az első sorban legyenek, készen arra, hogy belépjenek az Új Béke Korszakának Kapuin – az Új Paradicsomba. Könyörgök Hozzád, szabadítsd ki őket a fogságból. Ámen."Atyám, ma Jézus nevében felteszem az igazságszeretet övét. Tudom ki vagyok, tudom, hogy a Szent Szellem lakik bennem, és az aki bennem van, nagyobb a világnál.

Köszönöm, hogy felvehetem a megigazulás páncélját. minden helyzetben az igazsággal tudjak reagálni, nem pedig érzelmeimmel.

Ma felveszem a békesség evangéliumának saruját. Akárhová megyek, békességre segíthetek másokat veled. Segíts, hogy emlékezzem a béketeremtő és a békefenntartó közti különbségre, és a kegyelem győzedelmeskedjen, ne az ítélkezés.

A hit pajzsával megadod nekem a kellő védelmet bármelyik nyíllal szemben, amit ellenségeim lőnek az utamba. Rájöttem, hogy ez a hit a Te Szavad hallgatásából származik.

Köszönöm, hogy Krisztus értelmét adtad nekem. Az üdvösség sisakját viselve az értelmem megújult Isten ereje által, és gondolataim fogságba ejtem Krisztusnak.

A Lélek kardja a te Szavad, a Biblia. A Szent Szellem vezetésével arra használom Szavadat, hogy ellenálljak az ellenség minden támadásának, tudva, hogy nem hús és vér ellen harcolok, hanem minden hazugság atyja ellen.

Uram neked adom az értelmem és a szívem ma, az egész napot neked ajánlva. Csak a te akaratod akarom az életemre. Jézus vérén és nevén keresztül, ámen."
"Atyám, segíts nekem, hogy gyűlölet helyett szerethessek, a gyászt örömre változtathassam, és a közönyt kedvességre cserélhessem magamban. Hadd legyen az Te örömöd annyira nyilvánvaló az arcomon, hogy az emberek meg akarják azt ismerni, hogy miért vagyok örvendező és tudják az emberek, hogy bennem élsz. Segíts nekem, hogy engedelmes legyek aziránt, amit te mondtál nekem, hogy tegyem meg. Segíts, hogy az áldásaidra koncentrálhassak, hogy a hálás lehessek a hűségedért. Add vissza nekem a megváltás örömét, hogy megoszthassam azt az örömet másokkal és segíts nekik, hogy megtalálják a saját örömüket a veled való kapcsolatban. Köszönöm neked, hogy reménykedhetek és Jézus Krisztus által örömöm lehet. Ámen."
"Jézus, szeretném, ha a szívem helyre kerülne. Kérlek távolítsd el ezt a neheztelést az életemből. Úgy döntöttem, hogy megbocsátok [ennek az illetőnek]. Segíts, hogy ismét szembenézhessek a világgal. Segíts, hogy rád koncentráljak a jövőben. Helyezd a te békességedet a fájdalmam helyébe. Helyezd a gyógyulást a sértődésem helyébe. Helyezd a te szereteted a keserűségem helyébe. Jézus nevében: Ámen."
Jöjj, Szentlélek, jöjj! Áraszd ki ránk hét ajándékodat! Jöjj, Szentlélek, kérlek, tölts be minket a Te mindeneket felülmúló bölcsességeddel, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, hogy mindig felismerjük a sátán kísértéseit, és ellene mondjunk, hogy megtegyük Isten törvényeit, és elnyerjük az örök életet! Jöjj, Szentlélek, jöjj! Töltsd be lelkünket isteni erõddel, hogy lelkileg megerõsödve mindhalálig kitartsunk az Istenbe vetett hitünkben! El ne tántorítson bennünket Jézustól semmi! Sem szükség, sem jólét, sem öröm, sem bánat. Jöjj, Szentlélek, jöjj, áraszd ki ránk szeretetedet, hogy eltelve az Isten iránti szeretettel, minden felebarátban, ellenségben az Úr Jézust lássuk, és szolgáljuk! Minden ellenségeskedést, minden rosszat jóval gyõzzünk le! Jöjj Szentlélek, jöjj, áraszd ki ránk az istenfélelmet, hogy féljük az Istent! Tiszteljük és szeressük Õt! Bûnt soha el ne kövessünk! Inkább akarjunk meghalni, mint vétkezni! Undorodjunk a bûnnek még a gondolatától is, és soha ne álljunk szóba a sátánnal! Jöjj Szentlélek, jöjj, áraszd ki ránk a jámborság lelkét! Add, hogy jámbor, tiszta gondolkodásúak legyünk! Szeressük az egyszerûséget, és megvessük a pompát, az e világi csillogást! Ne akarjunk betelni a hamis mammonnal, hanem mindig csak Isten igéjével, amely az örök életre visz! Jöjj, Szentlélek jöjj, add nekünk jó tanácsodat, hogy életutunk során mindig Isten mellett döntsünk! Õt soha el ne hagyjuk!

Tudjunk lemondani minden e világi elõnyrõl, ha ez eltávolítana az Isten törvényeinek a megtételétõl! Segíts, hogy döntésünkkel mindig hûségesen ragaszkodjunk Istenhez, és az Õ törvényeinek megtartásához! Jöjj, Szentlélek, jöjj! Add nekünk a Te tudományodat! Add, hogy megismerjük az Evangéliumot, az Úr Jézus tanítását, az Atya titkait, amelyeket a megtestesült Ige közölt velünk, és elénk élt! Add, hogy ez a jó hír ránk is vonatkozzon: mi is meghaljunk Krisztussal ennek a világnak, és minden csábításának, és Vele együtt feltámadjunk az örök életre! Jöjj, Szentlélek, jöjj! Áraszd ki ránk a Te értelmedet! Adj nekünk okos észjárást, amely Isten törvényei szerint való! Adj nekünk értelmet, hogy belássuk: ki a legfontosabb számunkra, és hogy Õt állítsuk az elsõ helyre az életünkben! Ez a valaki pedig egyedül Jézus Krisztus, a mi Megváltónk legyen! Ámen.”
Uram, növeld bennem az Irántad való lángoló szeretetet! Uram, add nekem a Te szívedet, hogy úgy szeresselek Téged, ahogy Te szerettél engem, amikor az életedet adtad értem! Én is az életemet adom Érted, a Te kegyelmedből. Mindig engedelmes kisfiad akarok lenni! Uram, mutasd meg nekem, mi a Te örök terved velem! Formálj engem egészen Magadhoz hasonlóvá! Formálj engem a saját képmásodra, hogy bennem Téged lássanak, ha megszólalok, Téged halljanak! Jézusom, imádott örömöm, Rád szomjazik a lelkem! Vágyva vágyom szent Színed látására, szívem-lelkem eleped a vágytól, hogy ott lehessek, ahol Te vagy és lássam dicsőségedet! Köszönöm, Uram, hogy Te Magad vágyakozol erre bennem, és így vágyam nem reménytelen, hanem be fog teljesülni akkor, amikor kihívsz ebből a testből, és fölemelsz Magadhoz szentjeid, és szent angyalaid közé, ahol örökké szeretném zengeni a Te dicsőségedet. Jézusom, imádott Királyom, egyedüli örömöm, boldogságom, békém Te vagy. Te vagy a Szeretetóceán, amelyben elmerülök, mint parányi vízcsepp. Köszönöm, hogy betöltöd szívemet, lelkemet, elmémet, minden gondolatomat. Mindig csak Rólad akarok beszélni mindenkinek! Dicsőségedet akarom zengeni szentjeiddel és szent angyalaiddal együtt itt és most a földön, és majd egy örökkévalóságon át! Imádott örömöm, Istenem, mindenem! Köszönöm, hogy lehajoltál hozzám, köszönöm, hogy táplálod lelkemet drága szent Testeddel és Véreddel. Köszönöm, hogy folyamatosan bennem laksz, gyarló lelkemet királyi palotáddá formáltad. Köszönöm, hogy kitartasz bennem egyik Szentáldozástól a másikig. Köszönöm, hogy még mindig köztünk vagy a Legméltóságosabb Oltáriszentségben és köszönöm azt a nagy kegyelmet, hogy meghívtál a papi hivatásra, hogy általam, az én imámra fogsz leszállni a kenyér és a bor színeiben, amelyet valóságos Testeddé és Véreddé változtatsz át az Oltáron minden Szentmisében. Jézusom, kérem a kegyelmet, hogy életem árán is kitartsak hűségesen Melletted! Amikor a Szentmisében Veled együtt kimondom, megismétlem a Te drága szent szavaidat: ez az Én Testem, ez az Én Vérem, akkor teljesen átalakuljak Beléd és ne én éljek többé, hanem Te élj bennem! Jézusom, imádott örömöm, én Uram, én Istenem, Megváltóm, Mindenem! Csak egyet kérek Tőled, egész életemre: maradj velem mindig, ölelj szorosan a Szívedre, soha el ne engedj, őrizz meg a bűntől, a hitehagyástól, minden félelemtől, a sátán minden kísértésétől! Kérlek, őrizz meg Magadnak, hogy tiszta, becsületes, hűséges papod legyek! Formálj engem szentté, Magadhoz hasonlóvá, hogy mindig örömödre éljek és szolgáljalak Téged! Ezt add meg nekem, Jézusom, a Te mind nagyobb dicsőségedre és a lelkek megmentésére! Áldj meg engem, Jézusom, megerősítő áldásoddal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

A SZENTSÉGES SZÍV ÜNNEPE

1989 május

Jézus Szentséges Szíve?

Én vagyok. Szentséges Szívem ma minden nemzetet hív; hogy hallgasson hangomra: Szeretet vagyok. Béke vagyok. Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Nincs más oltalomhely lelketek megmentésére, csak az én Szentséges Szívem . Leányom, írd le velem azt az imát, amelyet múlt évben diktáltam neked.

 

Ó Jézusom Szentséges Szíve,
taníts meg engem útjaidra,
Jézusom Szentséges Szíve,
vezess engem a tisztaság útján!
Tarts távol engem a gonosztól,
és ne adj át akaratának!
Jézusom Szentséges Szíve,
légy az én védelmező sziklám,
mert Te vagy az én menedékem.
Engedd, hogy a Te szereteted és békéd
vezessen és őrizzen engem!
Ámen.


1989. június 1.

Jézus Szentséges Szíve! Te az áldások özönét hullatod ránk. Jézus Szentséges Szíve, Te állandó otthont adsz a magányos embernek. A Te családod otthont talált. Áldott legyen a mi Urunk nap mint nap, aki megment minket és egyikünket a másik után Szentséges Szívébe rejt. Áldott legyen a mi Urunk, aki terheinket hordozza és megosztja szenvedésünket. Uram?

Én vagyok. Érezd jelenlétemet! Légy összeszedett, és hallgass meg engem!SZÍVETEKET KERESEM!


(Üzenet az imatalálkozóra.)

Béke legyen veletek! Én vagyok az Úr, a ti Szabadítótok, aki szíveteket keresi. Én vagyok, aki fáradhatatlanul áll ajtótok előtt és zörget. Én vagyok, aki a bűnöst követi, és aki ámulatba ejti a bölcset. Én vagyok, aki megsokasítom áldásaimat, és szelíden felkészítelek arra, hogy belépjetek az én új Jeruzsálemembe. { A tisztulás utáni új állapotunkba }. Én vagyok a Szentháromság, mindhárom ugyanabban az Egyben, aki mentő tervemmel felkészítelek benneteket arra, hogy egyetlen nyájban egyesüljetek. Én vagyok, aki megnyesi a magas fákat, és aki megengedi a kicsinyeknek, hogy növekedjenek. Ne féljetek szeretteim, mert a szeretet és a béke új magjait hintem el ebben a pusztaságban. Életre keltem kertemet, hogy lássák az istentelenek és a gonoszok, és tudják meg, hogy isteni kezem van rajtatok. A kőszívek is megértik majd határtalan irgalmamat, és felfogják, hogy én, a Szent vagyok közöttetek . Jobb kezednél fogva vezetlek, érezd jelenlétemet! Nem feledkezem meg rólad, ne félj hát! Igen, kézenfoglak titeket, és úgy nevellek, hogy a világosság gyermekeinek fognak benneteket hívni, és az igaz ügyet fogjátok szolgálni. En, az Úr, már kezdetben azt mondtam, hogy szeretném, ha szentek lennétek, ahogy én is Szent vagyok. Mivel én vagyok a ti Istenetek, és ti az én népem, azért az én törvényemet kell követnetek.

Törvényem a szeretet törvénye. Tanuljátok meg, miképpen szeressetek engem! Tanuljátok meg, miképpen imádjatok engem! Szíveteket keresem! Ne hallgassatok a világra, csak az én szeretet-kiáltásomra. Hallgassatok szívdobbanásaimra! Minden egyes szívdobbanás hívás valamely lélek számára. Jöjjetek hozzám, az én kitárt karjaimba, érezzétek irántatok való szeretetemet, és irgalmamat! Térjetek vissza hozzám, és én meggyógyítalak benneteket. Becsüljétek meg, és véssétek Szavaimat szívetekbe! Ne engedjétek, hogy Szavaimat elhordja a négy szél. Jöjjetek, és emeljétek rám tekinteteket, és többé ne nézzetek másfelé . Értsétek meg, hogy milyen kegyelmet kínálok fel nektek, amikor én, az Úr... Virágom győzd le fásultságodat!

Uram, Jézus segíts át rajta!

Szerezz nekem örömet, és figyelj rám!

Segíts, hogy meghalljalak, Uram...
1

...jelen vagyok. Komolyan megkérlek benneteket, hogy gyónjátok meg bűneiteket, és vágyódjatok utánam! Kegyelmem Lelkét mindnyájatokra kiárasztottam, hogy elvonjalak benneteket a közömbösség szellemétől, amely súlyosan rátok nehezedik, és hogy újból életre keltselek, mielőtt még oszlásnak indulna testetek. Nyissátok ki tehát fületeket, és hallgassatok meg! Tudom, hogy a legtöbben holtak vagytok, bár azt gondoljátok, hogy éltek. Ez ellenállásotok miatt van, mert nem akarjátok teljesen átadni magatokat nekem. Bízzatok bennem, és ne szegüljetek ellenem! Hagyatkozzatok rám, adjátok át magatokat! Engedjétek, hogy én, a ti szerető Istenetek legyek kis szívetek meghódítója. Ne féljetek! Szeretet vagyok, és a Szeretet szebbé akarja tenni szíveteket. Figyeljetek tehát Szavaimra! Lehet; hogy egyszerűnek tűnik előttetek, de én az egyszerűség Istene vagyok. Szelíd vagyok és alázatos. Tudom, hogy közületek sokan azt gondolják, hogy csak ismétlem magam, de úgy látszik, hogy Szavaim egyáltalán nem érintettek meg benneteket! Ha magamat ismétlem, az a ti közömbösségeteket, a ti süketségetek miatt van, mert oly kevesen valósítjátok meg Szavaimat. Eljövök, kezemben hozva Szívemet, és felkínálom nektek. Békémet és szeretetemet kínálom nektek. Eljövök, hogy egyetlen nyájban egyesítselek benneteket, eljövök, hogy életre keltsem ezt a halott korszakot. Jöjjetek, és dicsérjetek engem, a ti Uratokat, engem, aki mennyei trónomról hajolok le hozzátok, hogy magamhoz vonjalak, és új életre keltselek benneteket. Dicsérjetek engem mindannyian, akik várjátok, hogy a kegyelem Lelke kiáradjon rátok. Menjetek és hirdessétek minden nemzetnek igazságosságomat, és érje el üzenetem a Föld minden határát! Hadd hallják meg szeretetem kiáltásait! Örüljetek és vigadjatok mindannyian, akik szomjaztok rám, mert eltöltelek benneteket. Szárítsátok fel könnyeiteket ti, akik éjjelnappal elnyomás alatt éltek, mert azért vagyok itt, hogy megvigasztaljalak és őrizzelek benneteket. Szentséges Szívem hív titeket, hogy szentségben jöjjetek hozzám! Támaszkodjatok rám, és én tabernákulumomhoz vezetlek benneteket, ahol éjjel-nappal várok rátok. Minden nap megkínállak magammal benneteket. Jöjjetek, jöjjetek és fogadjatok engem szentségben és tisztaságban! Ne bántsatok meg, legyetek tiszták és szentek, amikor engem befogadtok. Legyetek összeszedettek, és ismerjétek fel élő jelenlétemet a kis fehér Ostyában! Hadd érezzem szentségeteket és tisztaságotokat! Ó, bárcsak tudnátok, hogy milyen kegyelmet kínálok nektek! Jöjjetek, legyetek tetszésemre, elmélkedjetek üzenetemen! Legyetek tetszésemre, és változtassátok meg életeteket! Boldog az az ember, aki azon elmélkedik, amit ma kínálok neki, aki átkutatja szívét és megvizsgálja lelkét, mert fel fogom emelni őt. Boldogok az én papjaim, püspökeim és bíborosaim, akik úgy jönnek hozzám, mint a vámos, megvallva bűneiket 2 , mert ezekben a szívekben gyökeret ver és kivirágzik Szavam. Akkor majd leveszem szemükről a fátylat, hogy észrevegyék és szívükkel felfogják, hogy csupán szeretetre van szükségem, szeretetre és imádásra! De jaj, a szolgák közül oly sokan kerültek a Sátán bűvkörébe! Hogyan viseljem el külsőséges magatartásukat és hamis alázatukat, amikor hiányzik belőlük a szeretet? Ki marad meg, hogy imádjon engem? Ki lesz ezek között, aki példát mutatva gyermekeimnek, elsőként jön hozzám szeretettel telt szívével, arcra borul szent jelenlétemben, és csendben imád engem? Csupán szent szeretetet kérek tőletek, szeretteim! A ti szíveteket keresem! Jöjjetek és ajánljátok fel nekem szíveteket, és betöltöm szeretetemmel, hogy ti viszont az én gyermekeim szívét töltsétek meg. Én, az egyedül Szent teszem fel nektek ezt az egyszerű kérdést: hol van az a nyáj, amelyet egykor rátok bíztam, hol van az a nyáj, amely a ti büszkeségetek volt? 3 Tisztuljatok meg, tartsatok bűnbánatot, engedelmeskedjetek Egyházam helytartójának, II. János Pálnak, aki sohasem okoz nektek csalódást, akit azonban ti félreállítotok és semmibe vesztek. Ti, akik még_mindig gunyolódtok raita, súlyosabban nyomasztjátok Szívemet, mint valaha... Elárultak engem, enyéim árultak el... meddig lesztek még a csalóka oázis gyermekeim számára? Délibáb a végtelen sivatagban? Testvérek, csupán szeretetet kérek tőletek! Jöjjetek, és imádjatok engem, ne töltsétek azzal az időt, hogy ott kerestek, ahol nem vagyok. Legyetek nyájam példaképei! A Szeretet vár, jöjjetek és imádjatok engem, jöjjetek és imádjatok engem, a ti Isteneteket és királyotokat. Jöjjetek vissza hozzám testvéreim, és én, a ti Jézusotok örökké tartó szeretettől dobogó Szentséges Szívemmel megkönyörülök rajtatok. Elfeledem bűneiteket, és sohasem emlékeztetlek benneteket egyetlen egyre sem. Keressetek engem, amíg még irgalmasságomban találhattok rám { mielőtt elérkezik igazságossága }, eljövök, felnyitom a vakok szemét, és leveszem a pecsétet azok füléről, akiket süketté tettem. Meg fogom engedni, hogy meglássátok világosságomat, meghalljátok és megértsétek Szavamat, hogy megtérjetek és képesek legyetek engem, a ti Isteneteket szívetek mélyéből dicsérni, magasztalni és dicsőíteni. Én, az Úr, fejetekre teszem kezemet és megáldalak benneteket . Legyetek eggyé!

Megáldalak gyermekem, jöjj, hallgasd meg Édesanyámat!

Virágom, érezz engem, szeretlek, ne feledd, hogy úgy foglak védelmezni, mint az anyaoroszlán, aki kicsinyeit védi. Légy áldott és hallgasd meg üzenetemet:

Kis gyermekeim, ne álljatok ellen Isten hívásának! Adjátok át magatokat, támaszkodjatok Rá, és hagyjátok, hogy teljesen meghódítsa szíveteket! Figyeljetek Rá, és tegyétek meg, amit mond!

Szent Édesanyátok vagyok, és arra emlékeztetlek titeket, hogy az Úr Szava élet, az Úr Szava világosság. Sokan hallják szeretetteljes kérlelését, mégis mihelyt eltávoztak erről a helyről, a világ ismét magához ragad benneteket, és így a Szeretet kérlelése feledésbe merül . Legutolsó üzenetemben azt kértem tőletek, hogy elmélkedjetek, és vizsgáljátok meg lelkiismereteteket. Ma azt kérdezem tőletek, miért jöttek el egyesek ismét, hogy meghallgassanak egy új üzenetet, amikor még az előbbit sem elmélkedték át, és nem olvasták el újból? Szeplőtlen Szívem szeret benneteket, drága gyermekeim, és emiatt kérem ma, hogy újból olvassátok el előző üzenetemet, és valósítsátok is meg! Szeretlek titeket, soha ne feledjétek, hogy az én Szeplőtelen Szívem a balzsam szomorúságotokra. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.


(Az elolvasandó szentírási részek a következők voltak: 1Tim 4,1-16; 1Tim 6,20-21; 2Tim 2,14-26; 2Tim 3,1-17.)


1 Jézus folytatja a diktálást.
2 Luk 18,914
3 Jer 13,20.

A Szent Vér hónapja

2016. 06. 30.

Kedveseim, nagy szeretettel végezzétek el a júliusi hónapban a Jézus Krisztus Legdrágább Vérének ájtatosságait. Minden engesztelő kapcsolódjon be és alkossanak imahálót, amelyben szoros egységben imádkoznak. Minél többen engesztelnek, annál hatékonyabb lesz a kegyelem kiáradás. Nagyon sok múlik azon, hogy kitartotok e a kilencedek alatt. Segítsetek egymásnak és buzdítsátok egymást. Nagy kegyelmeket eszközöltök ki, nemcsak hazátokra, hanem az egész világra is.

Gecemáni órák, Oltáriszentségi Jézus: Drága engesztelő gyermekeim, nagyon kérlek benneteket, adjátok magatokat egészen Istennek tetsző áldozatul. Legyetek egészen Velem, és ne legyen soha más Istenetek, csak egyedül Én. Legyetek vígasztalóim és hallgassatok Rám, mert egyedül Én tudlak elvezetni titeket Mennyei Atyámhoz. Vígasztaljatok és aki nem áll egészen Mellém, az már könnyen ellenségeim közé tartozhat. Vigyázzatok, el ne térítsen titeket a gonosz lélek, aki arra vár, hogy elnyeljen titeket. Aki Velem marad, annak nem fog bántódása esni, mert Én legyőztem a gonosz sátánt. De ne becsüljétek alá, mert bizony nagyon keresi, hogyan ártson nektek. Aki Rám szegezi tekintetét, és kitart Mellettem, még ha meg is kell halnia, az örök üdvösségre jut. Kérjétek a kegyelmet, hogy a gonosz hatalmát le tudjátok győzni a szeretet erényeivel. Ez a legnagyobb kegyelem, amit megkaphat minden ember, csak kérjétek Tőlem. A júliusi hónapban meghívlak titeket, hogy amíg mások pihennek és nyaralnak, addig ti tartsatok ki Mellettem és vígasztaljatok Engem. Meglátjátok, hatalmas jutalmakban részesültök. Haláltusát vívó Jézusotok

http://engesztelok.hu/lelkielet/1105-a-szent-ver-honapja2016. 06. 22.

Kedveseim, kérlek benneteket, hogy nagyon komolyan és hittel imádkozzatok. Már most készüljetek lélekben a július havi szent Vér tisztelet megünneplésére. Mindenki - még azok is, akik még nem vették fel a pecsétet -, nagyon buzgón imádkozzon. Nagyon nagy kegyelem fog kiáradni, ahol úgy tudnak imádkozni, ahogy azt az égiek kérték. Ez egy hatalmas védelem lesz számotokra. Különösen arra az időre készít fel, amelynek már részesei vagytok. Ezért vegyétek nagyon komolyan. Valóban az Úr jelenlétében végezzétek. Mindent, ezeket az imákat is a Szűzanya és az összes szentek jelenlétében végezzétek, ők nagyon sok mindent ki fognak eszközölni számotokra.

2016. 06. 30.

Kedveseim, nagy szeretettel végezzétek el a júliusi hónapban a Jézus Krisztus Legdrágább Vérének ájtatosságait. Minden engesztelő kapcsolódjon bele és alkossatok imahálót, amelyben szoros egységben imádkoztok. Minél többen engesztelnek, annál hatékonyabb lesz a kegyelem kiáradás. Nagyon sok múlik azon, hogy kitartotok-e a Barnabáson keresztül kért júliusi imákban. Segítsetek egymásnak és buzdítsátok egymást! Nagy kegyelmeket eszközöltök ki, nemcsak hazátokra, hanem az egész világra is.

2016. 07. 06.

Kedveseim, figyeltjetek az imára, mert bizony nagy jelentősége van minden elhangzott imának. Tudnotok kell, hogy Jézus Szent Vérének imáit a Szentlélek állította össze, és ezért minden részét gondosan és pontosan végezzétek. Ezekre az imákra elsősorban nektek van szükségetek, hogy eljuthassatok a kitartásban egészen az életszentségre. Jézus mindenkit meghív az ima által a legnagyobb kegyelemre, amely a végső állhatatos kitartást eredményezi. Azért van nektek szükségetek a Szent Vér imáira, hogy elvezethessen benneteket az örök életre, miközben másokat is odavisztek az úr elé.

2016. 07. 07.

Kedveseim, imádkozzatok azért, hogy amit imádkoztok, az lekösse szíveteket. Minden ima, amelyet a Szentlélek állított össze,  mindig nagyon fontos. Nyitott lélekkel imádkozzatok és figyeljetek oda arra, hogy miről szólnak az imák. Figyelmesen kövessétek minden szavát az imának, mert azok megfelelő módon vannak összeállítva. Fontos az is, hogy a megfelelő sorrendbe mondjátok, mert a Szentlélek így építette fel azokat. Minél jobban oda tudtok figyelni az ima szövegére, annál hathatósabb lesz a közreműködés Isten előtt. Szeressétek ezeket az imákat, és amit el tudtok mondani, azt soha ne kényszerből mondjátok. Legyetek áldottak imáitokban.

2016. 07. 13.

Kedveseim, bízzatok nagyon az Úr igéretében, amelyet az elmondott imákkal kapcsolatban mondott. A nyár lehetőséget ad a pihenésre. De ne felejtsük, hogy ami imát vállaltunk, azt csak végső esetben halaszthatjuk el. Az Úr soha nem azt nézi, ki mennyi imát mond el, hanem Ő mindig a szívet nézi, azt amiért őszinte, tiszta szívből imádkoztok. Mindig a minőségre törekedjetek, és ne azt nézzétek, mennyi van még hátra az imából. Mindig a szeretet győzze le a mennyiséget, akkor biztos sikerre visszük ügyeinket. Legyen ebben békétek, és így imádkozzatok. Akinek van lehetősége rá, végezzen el mindent, akkor a lelkiismerete nem fogja vádolni.

Anna Terézia


http://engesztelok.hu/lelkielet/1111-a-szent-ver-honap-fontossag

158

Nyaranta 28-án

Mondjuk azok irányában, akik megfélemlítéssel és fenyegetéssel zárják el utunkat.

Ne feledjétek, ti most kapjátok meg a Szentlélek ajándékát, és ennek következtében képtelenek lesztek Engem megtagadni. Ugyanakkor ez az út tele lesz kövekkel, melyek felsérthetik a talpatokat, szikladarabokkal, melyek elgáncsolhatnak benneteket, és olyanokkal, akik kihívóan fognak állni, hogy megfélemlítéssel és fenyegetéssel zárják el utatokat, hogy visszaforduljatok oda, ahonnan jöttetek.
Emeljétek fel kezeteket úgy, mintha szelíden figyelmeztetnétek és mondjátok:
Sosem tagadom meg az Úr útját. Ahogyan sosem fogom megtagadni Jézus Krisztus létezését sem, akit az emberiség nemcsak a kereszten való Szenvedésekor próbált elpusztítani, de azt követően is. Egy vagyok Jézus Krisztussal. Az Ő nevében beszélek. Vele lépkedek. Ő felemel engem, így én is, a magam alázatos módján, segíthetek megnyitni a szíved a tiszta szeretetre, melyet Ő neked, és kizárólag neked tartogat a Szívében. Ámen!

A Keresztes Imahadjárat 158. Imája: Védj meg engem az egy–világvallástól

El fog jönni az az idő, amikor a Keresztes Imahadjárat ezen imáját naponta háromszor fogjátok elimádkozni a rátok nehezedő nyomás miatt, hogy tagadjátok meg Fiamat, és (ez az ima) győzelmet fog aratni.

A Keresztes Imahadjárat 158. Imája: Védj meg engem az egy–világvallástól
Drága Jézus, védj meg engem az egy-világvallás gonoszságától, mely nem Tőled származik. Tarts fenn engem a szabadság felé vezető utazásomon, a Szent Királyságodhoz vezető úton.
Tarts engem egységben Veled, amikor gyötörnek engem és arra kényszerítenek, hogy nyeljem le a hazugságokat, amelyeket ellenségeid terjesztenek, hogy elpusztítsák a lelkeket.
Segíts nekem, hogy ellenálljak az üldöztetésnek, hogy továbbra is ragaszkodjak Isten Igaz Szavához, a hamis tanokkal és más szentségtöréssel szemben, amelyre kényszeríthetnek majd, hogy elfogadjam.
Szabad akaratom Ajándéka által vigyél el engem Királyságod Uradalmába, és tedd lehetővé számomra, hogy felálljak és hirdessem az Igazságot, amikor azt hazugságnak fogják nyilvánítani.
Soha ne engedd, hogy az üldöztetés szembesülésekor meginogjak, tétovázzak, vagy elfussak a félelemtől. Segíts nekem, hogy amíg élek, sziklaszilárd és állhatatos maradjak az Igazsághoz. Ámen.

Drága Istenem, köszönöm, hogy szeretsz, és hogy szeretnél megóvni attól, hogy helyetted más dolgoktól függjek. Kérlek bocsásd meg, hogy sokszor a munkámra, vagy más emberekre öszpontosítottam helyetted. Köszönöm, hogy nem felejtettél el. Uram, az előttem álló napok lehet, hogy ijesztőnek tünnek, de most már tudom, hogy a csodához vezető út kényelmetlen területeken visz keresztül. Uram, most már látom, hogy a csodák mindig váratlan helyekről érkeznek és, hogy nem kell ezeket a helyeket nekem megkeresnem. Csak bíznom kell benned. Amikor kérsz tőlem valamit, ha azt akkor nem is értem, akkor is meg kell tennem, amit kérsz tőlem. Kérlek segíts, hogy emlékezzek, hogy csakis rád van szükségem, és hogy amerre küldesz, ott számomra mindent biztosítasz. Szeretnék napról napra benned bízni. A te utadon szeretnék járni, nem a sajátomon. Téged akarlak követni, kérlek ments meg és költözz a szívembe. Elhiszem, hogy ha bízom benned, akkor te gondot viselsz rólam. Jézus nevében imádkozom. Ámen.
„Szűzanyánk, ments meg minket szeplőtelen szíved szeretetlángja által!”

MEGSEGÍTÉSETEKRE MEGNYITOTTAM A MENNYET

1996. április 15.

“Az esztelen így szól szívében:
,Nincs Isten!
Romlottak, s amit mûvelnek, borzalom.
Senki sincs, aki még jót tenne.

Isten, nézz le az égbõl az emberre,
hogy van-e még bölcs,
van-e még, aki Istent keresi.” 1

Én, Jahve, az én békémet adom neked. Letekintek az égbõl és látom, amint házamat feldúlják, de szétszórom a hitehagyottakat, ezért ne veszítsd el bátorságodat! Ne feledd, hogy ki emelt fel téged! Én emeltelek ki bölcsõdbõl, és mint gyengéd anya a gyermekét, keblemre ölelve hordoztalak, dajkáltalak, és udvaromban neveltelek… Az én akaratom lett mindennapi kenyered, és ily módon foglak továbbra is táplálni. Nincs okod a félelemre. Talán nem bízol bennem? Engedd meg, hogy emlékeztesselek, mennyire képtelen és alkalmatlan vagy arra, hogy nélkülem bármit is tégy. Beismerem, hogy nemcsak Apád vagyok, hanem én vagyok az is, aki nyilait feléd irányítja: te vagy egyik kedvenc céltáblám. Így gondoskodom lelkedrõl, hogy rendelkezésemre álljon és jóindulatú legyen irántam. Azt akarom, hogy õszinte légy! Ezért veszlek célba továbbra is nyilaimmal…

Hallgass meg: bár sokan harcolnak ellened, ne félj, nem fognak legyõzni, mert veled vagyok. Vassula, bár az ellenségem 2 keltette vihar fenyegetõen dúl feletted, ne félj! Veled vagyok. Napjaitokban azok a próféták beszélhetnek akadálytalanul, akik hamisan jövendölnek és mindenféle valótlanságot kürtölnek szét. Az én prófétáimat azonban megbénítják és üldözik, mert õk az én szájamból valók, nyíltan hirdetik az igazságot, az én törvényemet, és arra figyelmeztetnek, hogy nemzedéked elhagyta hitét, és ha meg nem hallom bûnbánó kiáltását, a kárhozat felé halad. Oly sokszor hallgattam, behúnytam szememet és nem ejtettem rád kezemet, nemzedék, és sokszor vontam vissza elhatározásomat, hogy tûzzel fegyelmezzelek meg. Hogyan hallgathatnék azonban, amikor azt az undokságot látom, amelyrõl Dániel próféta beszélt?

Hallgass meg: napjaitokban sok pap készülõdik háborúra az Egyház vezetõje 3 ellen. Azt tanítanak, amit õk akarnak, és a világnak tetszik ez. Tele vannak megalkuvással. Fiam Vérét is eladnák, hogy a világ tetszésére legyenek! Hogyan hallgathatnék, amikor látom mindezt? Amikor prófétáim által meghallják hangomat, tétlenek maradnak és hangomat nem tekintik figyelmeztetésnek vagy égi jelnek. Az igaz papokat ó akik Édesanyjuk felügyelete alatt virágoznak ki, mint egykor Jákob ó örökre el fogom jegyezni magammal, és a Magasságbeli fiainak fogják hívni õket.

Itt a Sátán órája. Megesküdött akkor, amikor feltámasztottalak, leányom, hogy el fog hallgattatni téged és ellened fordítja minden haragját. De mondom neked, ha szerény maradsz és nem lesznek vágyaid, ha megtartod a hûségfogadalmat, amit nekem, Fiamnak, Szentlelkemnek és mindenkor segítõ Édesanyádnak tettél, a Sátán el fog hagyni téged. Továbbra is tedd mindazt, amit õ nem tesz! Szavaim továbbra is tûzként égetik azokat 4 akik hitehagyásukban nemcsak félelem nélkül, hanem hit nélkül emelik a magasba Fiam Testét és Vérét. árulással emelik Õt a magasba!

Még mennyi idõ szükséges Fiad visszatéréséig? 5

Nincs jogod engem kérdezni, Vassula. Még mindig tanítalak. Szeretlek. Egy dolgot azonban kész vagyok neked elmondani, és tudtodra adni: hangomat hamarosan úgy fogjátok meghallani, mint a mennydörgést. Meghalljátok, amint kimondom: “Elég! Ebbõl már elég!” A Föld meghasad, és azok akik ellenem lázadtak, látni fogják, amint kezem rájuk esik. Fiam edényeit azonban megsegítem. Tûzviharban jövök el. Egyesek számára ez áldás lesz, de akik sohasem féltek engem, azok majd megtanulják azon a napon az istenfélelmet.

A mai napig sem tanulták meg, hogy tiszteljék Nevemet és imádjanak engem. Sohasem gondolkodnak el azon, hogy vajon jó úton járnak-e, és Szentlelkemhez sem fordulnak tanácsért. Olyanok, mint a kereskedõk, ki- s bejárnak szentélyemben Fiam Nevében vásárolva és árusítva ott…

Ó gonosz hajlam, tisztátalan Föld! Ti 6 akik Fiam szolgálatára szenteltétek magatokat, az õ Testét és Vérét árusítva miért fordultatok ellene? Térjetek vissza Fiam szolgálatába, és csodát teszek veletek azoknak a lelkeknek javára, akiket máskülönben magatokkal hurcolnátok a kárhozatba. Jöjjetek, tartsatok bûnbánatot, nyissátok ki szemeteket, hogy megláthassátok Lelkem dicsõségét. Õ majd elvezet benneteket oda, ahol szolgálatotok kezdete óta lennetek kellene. Jöjjetek, közeledjetek hozzám, hogy sátratokban lélegezhessek, és életet fogtok belélegezni.

Leányom, mondd meg népemnek, mondd meg maradékomnak, hogy mindent meg kellene kísérelniük haragom csillapítására. Bátorítsd népemet! Mondd meg nekik, ha szívükbõl imádkoznak a világ megtéréséért, én, Jahve, az õ örök Atyjuk fogom meghálálni nekik mindörökre.

“Nála az irgalom és nála a harag,
õ bocsát meg és õ árasztja ki haragját.
Amilyen nagy az irgalma,
annyira fenyít is.” 7

Letekintek ma a Földre, de azt kívánom, hogy bár ne tettem volna… Szemem azt látja, amit sohasem akart látni, és fülem azt hallja, amit sohasem akart hallani! Atyai Szívemet bánat szomorítja. Saját képemre és hasonlatosságomra teremtettem az embereket, de nagyon lealacsonyodtak, és ma sokan a vadállathoz hasonlítanak. Szívük tele van élvezetvággyal, törvénytelenséggel, gõggel és romlottsággal. Szájuk megszokta, hogy mindenütt szitkokat szórjon. összeesküdtek az ég ellen, hogy háborút indítsanak ellenem és Fiam ellen. Ó… mindazt megteszik, amitõl Szívem irtózik. Kezem gyakran nyúl kelyhem után, amely túlcsordul igazságosságomtól…

(Késõbb)

Mondd meg, leányom, hogy a magasságból szólok, de nem azért szólok, hogy megrémisszelek benneteket, hanem, hogy tanácsot adjak nektek. Szeretlek… Írd: 8 A Sátán ma mindenfelé kinyújtja kezét, hogy elérje a papi lelkeket. Akiket megérint 9azokra rátelepszik a fásultság és a téves eszmék homálya. Hit nélkül, igazi dicséret nélkül emelik a magasba Fiam Testét. Napjukat avval töltik, hogy elferdítik Szavaimat és az Egyház hagyományát. Miképpen maradhatnék csendben, amikor azt látom, hogy ezek a papok a Sátán prédái lettek? Hogyan tehetném meg, hogy ne figyelmeztesselek benneteket lépéseikre? Ekkora bûntett után talán kerüljék el a büntetést?

Segíts meg minket ebben a válságos órában!

Én megtettem, hogy megsegítésetekre megnyitottam a mennyet. Mindazokra kiárasztom Lelkemet, akik segítségül hívják Szentlelkemet, hogy jöjjön és adjon tanácsot nekik, de amint kinyitom a menny kapuját és kiárasztom az emberiségre adományaimat, a szeleket is küldöttként használva, a Föld visszautasítja adományaimat, küldötteimet, és mindkettõt bemocskolja. Jeleket és csodákat adok, de a Föld újból elmulasztja nagy szeretetem gyümölcsét értékelni…

Harag borít el, mert látnom kell, hogy Fiam Oltáriszentségén taposol, amikor tudom, nemzedék, hogy Fiam a te gonoszságod ellenére, mind a mai napig újból feláldozná érted életét, ha szükséges lenne!
Fájdalomtól zihálva nyitja ki száját, és szemébõl szakadatlanul folyik a könnyek árja, mert csalódott övéiben, akik megengedték, hogy a gonosz legyõzze õket. Milyen távol esnek õk az igazságtól… és Fiam… gonoszságuk ellenére, mégis szeretettel várja õket, mert szeretetét semmi sem haladja meg. Leányom, talán bele kell törõdnöm ebbe az undokságba ? 10 Testük halálra van ítélve, hacsak meg nem hallom szívükbõl a bûnbánat kiáltását. Jöjj, leányom, továbbra is tedd meg kötelességedet! Tégy jót, és légy a visszhangom!
Én, Jahve, megáldalak.


1 Zsolt 53,2-3.
2 Isten a Sátánra utal
3 II. János Pál pápa
4 Isten a papokra utal,
5 Keserûségemben, gondolkodás nélkül kérdeztem.
6 a hitehagyottá vált felszentelt lelkek,
7 Sir 16,11-12.
8 Az üzenet folytatása:
9 elcsábít,
10 amelyrõl Dániel próféta beszélt