SZERESS ENGEM ÉS VÍGASZTALD MEG E SZÍVET!

1992. október 6.

Uram, amikor szavaid hozzám eljutnak, eltelek velük. Te adtad nekem ezt az égi mannát, hogy életben tarts. Gyönyörûségemet lelem minden egyes Szóban, amit kiejtesz, és ez számomra szereteted megmentõ bizonyítéka. Szavad az én lelkem öröme, vigasztalásom kelyhe és szívem elragadtatása.

A világ csak megtévesztést örökölt, de szájadból származó Szavad megfosztotta a világot ettõl az örökségtõl és mindattól, ami a világban van. Emlékszel, miként álltam jelenlétedben törvényellenesen és ruhátlanul? És ahelyett, hogy elképesztõ és megvetendõ magatartásom miatt megbüntettél volna, Szavad áttört a vastag, sötét felhõkön, és meghódítottál mint várost hódító király, felállítva bennem dicsõséges trónodat. Pusztaságom száraz helyein az élõ víz forrását fakasztottad, megmutattad jóindulatodat és azt, hogy attól kezdve szabad nekem ÉN VAGYOK-kal járnom.

Igen, leányom. Sohasem parancsoltam neked, hogy vétkezz. Ismerd fel, ki szól hozzád és kinek jelenlétében vagy! Megmutattam Szívemet neked és mindannyiatoknak. Eljövök, hogy kigyomláljam, amit a világ vetett, megtévesztést megtévesztés után, a hamisság vetését! A halál bekúszik ajtótok alatt, csendben utat készít magának szobátokba 1 , és szeretteimet holttestekké alakítja, megrostálja õket, mint a kalászokat, amelyeket otthagyott az arató, és amelyeket senki sem szed fel.

A világ bûnei mindennap megostorozzák Testemet. Kis követem, a te Urad, aki most veled beszél, mondja neked: Szeretetre szomjazom! Szeress és vigasztald meg e Szívet, amelyet oly kevéssé szeretnek és annyira félreértenek! Imádkozz a bûnösökért!

Uram, Pásztorunk! Jöjj és egyenként gyûjtsd karodbcorpa bárányaidat! Tartsd õket Szíved közelében! Minden test erõtlen Uram, és Te tudod ezt, de van közöttük sok jó ember is.

Vassula, senki sem jó, csak az Isten.

Ezenkívül egész sor jóságos lélek van, akinek jó mûveit nem kellene elfelejteni. Tudom, hogy senki sem tud Téged érdemed szerint dicsõíteni, de mivel gyengék vagyunk, szeretetedre kérlek, hogy siess visszatéréseddel, hatalmas Istenem! Újítsd meg szentélyed falait!

Újjá fogtok épülni! 2 Gyermekem, akit nagyon kedvelek, téged fenyegetéssé tettelek ellenségeim számára. Ezek az ültetõk elültették, amit akartak, saját gyümölcsüket fogják leszedni és megenni… 3 Beszélj!

Ó Uram, Te örömmel és nagy hatalommal alkottad az eget és a Földet. Örömödben teremtettél minket, és örökké tartó szeretettel szerettél. Ébressz gyengédségedre való vágyakozást ellenségeidben! Ragyogj fel minden szívben, és fordíts magadhoz MINDEN kõszívet!

Rájuk is ki fogom árasztani Lelkemet, Vassulám. A lázadóból hûséges szolga lesz, arra fog vágyódni, hogy szolgáljon és imádjon engem. Minden szívnek meg fogom mutatni szentségemet és édes mannámmal fogom táplálni õket. Jöjj, élj szentül, mert én Szent vagyok.
Mi ketten?

Igen Uram, mi ketten.


1 megértettem, hogy a szoba lelket jelent
2 Isten nagy fenséggel mondta e szavakat.

3 Haboztam és ezért Jézus abbahagyta az írást.
Ajánló
Kommentek
  1. Én