NEMZETEDET PEDIG MEG FOGOM OLVASZTANI, AHOGY A VASAT OLVASZTJÁK: TÛZZEL

1993. január 6.

Jézus? Te, szeretett Fia az Atyának, országom 1 földjét feldúlták 2 gyíkok és pókok tanyája lett, már nem vagy ott? Már nem vagy e nemzetben? Miért nem fejlõdik? Miért hagyod el õket? A halál belopakodott ajtajuk alatt. Mindenható Istenünk Fia, mikor mutatod meg Szentségedet ebben a nemzetben?... Vassilia mou, yiati kles?” 3

Szertelen gõgjük miatt sírok... Mit tegyek szertelen gõgjükkel? Nem figyelnek Lelkemre és csak saját gõgös szívüket követik.

Minden Szentség Ura, nem teszek-e meg mindent hûségesen, hogy Téged szolgáljalak, nem lépek-e közbe az egységért? Pusztán kezemmel meg tudom-e hajlítani a vasakat? 4 A Te tüzed azonban meg tudja hajlítani. Gazdagságod és Szentséges Szíved kincsei meg tudják hajlítani.


Akkor majd többet kell kérnem tõled... Többet kell majd kérnem tõled. Mindaz, amit nekem adsz, arra való, hogy összekössön titeket a szeretetben és megvilágosítsa szíveteket, hogy lelketek megnyíljon Lelkem elõtt, aki megtanít benneteket mennyei Atyátok mélységeire és a Bölcsesség rejtett kincseire.

A szegénység áll lábad elõtt, hogy szolgáljon Téged, Mindenható Istenem!


Igen! Bízzál bennem! Mindig támogatni foglak, ne félj hát!... Nézz rám!... Szájam szárazabb a pergamennél, és az Atya nem fogja ezt tovább eltûrni. A világ megbántja õt és egész országát. A világ nagyon gonosz lett, és karom már nem tudja tovább visszatartani az Atya karját, hogy rátok ne essen... 5 ... A vasat meg lehet olvasztani, ezért ne veszítsd el bátorságodat! ... Ne feledd, hogy karddal kezedben állítottalak oda, hogy villámként világíts! Mert ezek az üzenetek, amelyeket azért adtam neked, hogy add tovább, egyáltalán nem fognak tetszeni a büszkék szívének. Aggodalmat keltenek lelkükben és térdük megremeg tõlük. Nemzetedet pedig meg fogom olvasztani, ahogyan a vasat olvasztják: tûzzel. ... és szentségben fognak növekedni.


A SZENTSÉGES SZÍVA Szentséges Szív üzenete egy lélek számára:

Nem hal meg többé az, ami egyszer életre kelt. 6 Sohasem fog kialudni az, ami felszítja a buzgóságot és látható életet visz Egyházamba. Saját szemeddel látod, amint feléled Szentséges Szívemnek és annak tisztelete, akirõl így beszélsz: „Ismerem és szeretem õt.” Nincs szenvedés és áldozat nélkül az, ami ma történik. Életben fogom tartani Szentséges Szívem tiszteletét és mindazt, amit ezzel kapcsolatban tanítottam. Én ígérem ezt. Neked megadatott, hogy tanúja légy a Szentséges Szívem iránti tisztelet újjáéledésének, hogy tanúságot tehess róla. Kiváltságot jelent, ha valaki annak lehet áldozata, aki elveszi a világ bûneit. Elfogadom tanúságtételedet, amelyet Szentlelkemben teszel. Mindaz, amit most saját szemeddel látsz az a ti idõtöknek beteljesedése.


1 Görögország
2 lelkileg
3 Királyom, miért sírsz? - görögül.
4 A vasrudakat, amelyeket látomásomban láttam és a három keresztény egyházat képviselik.
5 Urunk hirtelen elhallgatott, rám nézett, mintha eszébe jutott volna valami, majd megszólalt:
6 A Szentséges Szív.

Ajánló
Kommentek
  1. Én