MEGENGEDEM NEKIK, HOGY ÜLDÖZZENEK

1995. december 13.

Dühödten próbálnak befalazni. El akarják hallgattatni Hozzád forduló imáimat. Elferdítették szavaidat, és most el vannak szánva arra, hogy akadályt gördítsenek utamra.

Vassulám, béke legyen veled! Nem ezt jövendöltem neked kezdettõl fogva, hogy tudd? Ne érezz kísértést arra, hogy megvédd magadat! Tanúid fognak megvédeni. Támadásuk semmiség. Bízzál bennem! Hamarosan el kell távoznod... ami pedig a falat illeti, amelyet befalazásodra építenek, azt Lelkem lehelete ledönti, és általad mutatom meg dicsõségemet, ha hûséges maradsz hozzám.

Most így beszélnek: "Ó... végre legyõztük!" Nem ismerik azonban és nem is figyelik meg bölcsességemet. Te pedig gyermekem, maradj mindenkor fegyelmezett Egyházammal szemben, és kegyeimnek fogsz örvendeni. E napokban felfedem általad Egyházam elõtt az ördög terveit. A Sátán, a világ fejedelme, perzselõ dühében azon van, hogy legyõzze minden mûvemet. Kezdettõl fogva gyilkos õ, és különösen papi lelkeimet veszi célba. Körbejár, hogy elrabolja és kárhozatra vesse azokat, akik igazán az enyémek...

Ahogy tudod, hatalmam van arra, hogy változtassak helyzeteden, Vassula, de miként tudod, a szolga nem lehet nagyobb uránál. Én vagyok a te Mestered, és mivel az elõljárók üldözték Mesteredet, megengedem nekik, hogy üldözzenek téged is. De "lo tedhal!"
1 Veled vagyok. Én leszek italod, ételed, nyugalmad, békéd és örömöd. Látod? Imádkozz, és imádj engem! Imádkozz és kövess engem! IC1  Ne félj - arámul

Ajánló
Kommentek
  1. Én