LETASZÍTOM A CSALÓKAT OROSZORSZÁG LESZ A TI IDÕTÖK ÉLÕ PÉLDAKÉPE

1989. november 13-14.

Béke legyen veled gyermekem! Szeretettel evangelizálj a Szeretetért ! Az Ecclesia újra életre kel, mert én, az Úr letaszítom mindazokat a csalókat, akik magas székre helyezkedtek benne. Leányom, távolítsd el ezeket a töviseket, amelyek fejemet szúrják, ezeket a töviseket, amelyek miatt sok vért ontottam. Ne félj tõlük leányom, mert melletted vagyok, és mondom neked, hogy hatalmammal és nagy irgalmammal mindannyiukat letaszítom. Látod gyermekem, túl sokáig gyászolt már az egész mennyország nõvéred miatt, akit oly kevéssé szeretnek. Évek óta hullatjuk keserû könnyeinket...
"Ó Oroszország, te egyszerû testi teremtmény! A gonoszság már méhedbe is beférkõzött. Te porból és hamuból való teremtmény, én, a Magasságbeli feltámasztalak, mert én vagyok a Feltámadás. Addig ápollak, míg vissza nem térsz az életbe, és rád helyezve ujjamat, dicsõséges nemzetté változtatlak, ahogy én magam is átváltoztam. Öltözeted fenséges lesz, ragyogó fehér. Az egész mennyország leveti gyászruháját, és örömkönnyé válik keserû könnye. Az egész mennyország meg fogja ünnepelni feltámadásodat, és szent vértanúid, akik szüntelenül Szent Édesanyánk lábánál imádkoztak közbenjárásáért, e napon Édesanyámmal és nagy sereg szent angyalával együtt leszállnak gyermekeid otthonába, és náluk fognak lakozni. Testemmel fogom akkor gyermekeidet táplálni, és inni kínálom nekik Véremet. Oroszország nagy szeretettel fog enni engem és inni engem. Dicsérni fog engem. Oroszország lesz a ti idõtöknek és a következõ nemzedéknek élõ példája nagy megtérése miatt. Nõvéred, akit sokan nem szeretnek, megváltoztatja bûnös magatartását, és egész erejével engem, Istenét fogja hívni. Vassula, hallod? Figyelj... figyelj nõvéred gyermekeinek sírására!
1 . Gyermekei panaszkodnak és jajgatnak. Az én Oroszországom gyermekei sírnak, az egész mennyország látja bánkódásukat. A menny mélyen megindult ínségük láttán, és én, aki mindig is szerettem õt, itt vagyok halott teste mellett. Kezemet hideg szívére teszem, és csontjai felvirágoznak a sírból. Nevérõl jót fognak szólni, mert én fogom õt, fiait és leányait is felékesíteni. A béke és a szeretet szövetségét kötöm és pecsételem meg vele. Szeretem, mindig is szerettem még irántam való hûtlenségében is, és gonoszságában is újból és újból megáldottam. Ez lesz dicsõséges csodám! Csak várjatok és meglátjátok! Azokat is visszahozom az életbe, akik gyûlöletükben elaludtak. - Ok nélkül gyûlöltek, mivel õk is Oroszország fiai, és még méhében 2 élnek. Mindez hamarosan bekövetkezik leányom. Szent vagyok, én, a Magasságbeli, a Szentháromság. Szerezz nekem örömet, és hallgass meg, ahogy ma meghallgattál!


(Isten elégedettnek látszott.)

Angyalok kórusa:  "Alleluja a Felkentnek! Légy az Úr örömére, és keresd Õt a szív tisztaságában, keresd a szív egyszerûségében! Angyalaitok vagyunk, akik szüntelenül õrködnek felettetek."

Dániel, az õrangyalom: "Isten szeret téged, és én, Dániel mindig veled vagyok. Maradj kicsiny, mert ez tetszik az Úrnak!"

Ó Dániel... hogyan kerülhetném el az imatalálkozókat, ahol az emberek kezdik megismerni a kinyilatkoztatást és engem is? Hogyan maradhatnék "kicsiny"? Te tudod, hogy mennyire nem szeretek a nyilvánosság elõtt szerepelni!

Dániel: Vassula, kicsinek maradni annyi, mint alázatosnak maradni, és az Úrnak tetszeni. Ne felejtsd el, az Úr kívánsága, hogy gyûljetek össze!
3 Ne félj! Üzenetét meg fogják ismerni. A világnak találkoznia kell a Béke Királyával! Nemzedékednek el kell ismernie Istent, és meg kell térnie! Adj hálát Istennek irgalmas mûveiért! Én, Dániel, szüntelenül imádkozom érted. Isten azt akarja, hogy légy jó, és félelem nélkül hirdesd szeretetét az egész emberiségnek! A Magasságbeli megáld téged és mindazokat, akik elkötelezik magukat az üzenet mellett, és hirdetik a nemzeteknek.

A Szeretet szeret benneteket.1Ekkor sírni kezdtem, nemcsak Oroszország szenvedõ gyermekei miatt, hanem azért is, mert Isten olyan leírhatatlanul szomorú hangon szólt.
2országában
3A havonként megtartott imaösszejövetelre.

Ajánló
Kommentek
  1. Én