KERESZTEM SZAVA A SZERETET

1990. szeptember 10.

Jahve Sabaoth, vígy vissza minket,
ragyogtasd ránk arcod, és megmenekülünk. 1Béke legyen veled! Támaszkodj rám! Nem hiába neveltelek, nem azért kezdtem el veled ezt a mûvet, hogy befejezetlenül hagyjam. Megáldottam mûvemet, hogy megdicsõítsen engem. És te, te, aki semmi vagy, és semmi adományod sincs, amit nekem felajánlhatnál, a te válladra tettem igámat, hogy megzavarjam a bölcseket, szétszórjam õket, és megmutassam nekik, hogy amíg kitartanak álláspontjuk mellett, addig én, az Úr nem nyilatkoztatom ki magamat elõttük.
És te leányom, igen... álmélkodj zavarodban választásom miatt, mert ugyan ki mondhatja: "Megtisztítottam szívemet, megtisztultam bûneimtõl." Bár üldözõid süketek tanításomra, mégis azt remélik, hogy felhasználhatnak valamit ellened. Bizony mondom neked, az asszonyok szülöttei közül még nem láttak nálad kisebbet!
  A rajtad ejtett seb engem is megsebez.
Igen, e nemzedék egészben véve házasságtörõ... de meg akarom menteni nemzedékedet, ahogy téged is megmentettelek, még ha ki is kell õket vinnem a sivatagba, hogy ugyanazt tegyem velük, amit veled tettem 1 Szemük elé tárom mezítelenségüket, és bûnbánatuk elsõ szavára repülve megyek hozzájuk, ahogy hozzád is repülve jöttem, és akkor angyalaim jelenlétében elénekelem nekik szeretetem énekét.
 Letérítem õket tévedésük útjáról, és megadom nekik szeretetem kegyelmét.
Megfogom kezüket, hogy visszavezessem õket házamba, ahol megmutatom nekik Szentséges Szívem minden gazdagságát, azokat a kincseket, amelyeket Szívem a végsõ idõkre tartogatott: hogy ezt a kialvóban lévõ pislákoló lángot emésztõ tûzzé élesszem, hogy világosságot adjak azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában élnek.
Vassula, leányom, üldözõid megkísérlik, hogy leszakítsák rólad ruháidat, amelyeket én adtam neked, és elrabolják tõled ékszereimet! De megígérem neked, hogy minden kezet távol tartok tõled, mely hozzád közelít. Véget akarok vetni kicsapongásaiknak és csábításaiknak.
Olyan figyelmeztetõ jelet akarok állítani, amely szilárd és mindörökre megmarad:

A királyok Királyát,
Isten Bárányát,
az Elsõt és az Utolsót,
Isten Igéjét,
a Feltámadottat,
Krisztust, a Megváltót,

hogy megszüntessem Egyházam elleni lázadásukat, és véget vessek Szavam és képmásom hamis bemutatásának.
Most nem beszélek hasonlatokban, egyenesen megmondom, hogy olyan nevet találnak ki, amely nem az enyém, és nem én vagyok: egy hamis krisztust, élettelen képet, hamis istent, melyet alattomosan a hamis ökumenizmus leple alá rejtenek... de megígérem neked gyermekem, hogy végül én fogok gyõzni. Legyõzöm korszakotok hamis tanítóit.
Odaadom nektek Szentséges Szívem rejtett kincseit, ajkatokra adom keresztem szavait, a szeretetet minden misztériumával, jelével és csodájával együtt. Majd e szavakra emlékeztetem pásztoraimat: "vezetés és szolgálat." Azt fogom tanácsolni nekik, hogy ne viselkedjenek úgy, mint a hatalmasok, akik tekintélyüket éreztetik a szegényekkel.
  Aki naggyá akar lenni a szegények között, az legyen a szolgájuk.
Aki elsõ akar lenni közöttük, legyen az utolsó hozzám hasonlóan, aki nem azért jöttem a világra, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és áldozatul adjam sokakért életemet.
  És te, kisgyermek, ne félj tõlem! 3 Mindörökre megõrzöm benned világosságomat! Imádkozz korszakod megmeneküléséért és megtéréséért!
  Megáldalak. Áldj te is engem és szeress!


1 Zsolt 80,3.
2 Jézus a tisztítótûzhöz hasonló tisztulásra utal, amikor Isten szemével láttam bûneimet
3 Féltem, mert Jézus nagyon felindultan szólt hozzám.

Ajánló
Kommentek
  1. Én