ÉN, AZ ÚR KÍVÁNOM EZT AZ EGYSÉGET A SZÓSZÓLÓ

1988. december 20.

Uram?

Én vagyok!

Ó Istenem! 1


Vassula, öleld át keresztemet! Osztozz velem rajta! Keresztem az én otthonomba vezet téged, lakozzál Szentséges Szívemben! Keresd fel mélységeit, és békére lelsz. Gyermekem, imádkozz azokért a testvéreidért, akik elhagytak engem, és csak a világ gazdagságának hódolnak! Imádkozz azokért az elveszett lelkekért, akik félnek keresztemtõl... Imádkozz, gyermekem Egyházamért, hogy egyesüljön és egy legyen! Minden papnak meg kell értenie, hogy én, az Úr, kívánom ezt az egységet . A megosztottságot nem én akarom, hanem ellenfelem. Az én királyságomnak egynek és szentnekkell lennie!

Uram?


Én vagyok.

Uram, az a néhány orthodox pap, aki egy pár oldalt elolvasott kinyilatkoztatásodból - amit nekem adsz -, nem ért egyet az egységgel. Mihelyt elolvassák, hogy a pápával való egyesülésrõl van szó, nyugtalanná válnak, és azt mondják, hogy ez a kinyilatkoztatás ördögi. Egy görögkeleti asszony, miután elolvasta, jószántából elment egy katolikus templomba. Amikor gyóntatója meghallotta ezt; a kinyilatkoztatást sátáni eredetûnek ítélte, azután pedig kiközösítette õt! Hallani sem akart az egységrõl! A világiak között viszont sok görögkeleti hívõ, aki olvasta kinyilatkoztatásodat, megértette, és tudja, hogy Te akarod ezt. A görögkeleti papok azonban haragosak!


Vajon nem tudom én mindezt, gyermekem? Az én gondolataim nem az õ gondolataik, az én útjaim nem az õ útjaik. Bûneikkel terhelnek meg engem, és nem látnak már tisztán. Az egység felülrõl fog jönni, mert jelenleg megosztottak vagytok, és nem éltek isteni képmásomnak megfelelõen, nem engedelmeskedtek törvényemnek. Megosztottságotok fertõzõ és tovább terjed. Megosztottságotok mindaddig megmarad, amíg én magam véget nem vetek neki. Miképpen hiszitek, hogy képesek vagytok egyesülni, amikor nincs szeretet közöttetek? Közületek sokan hajlíthatatlanok és olyan merevek, mint a vasrudak! Én azonban meghajlítalak, én foglak egyesíteni benneteket! A pusztaságot tóvá változtatom, és a száraz talajból forrást fakasztok. Majd erre az új Földre helyezlek titeket szeretteim, és olyan lesz országom a Földön, mint a Mennyben.El fog jönni az én országom. Ó, mennyire vágyódom erre az új korszakra! Szent Nevemben mindannyian tökéletes egységben fogtok élni, és én, aki magam vagyok az élet forrása, egyetlen szent néppé teszlek benneteket. Isteni Arcmásom tükörként fog fölülrõl rátok világítani, és meg fogjátok érteni, hogy én, a Szentek Szentje gyógyítottalak meg benneteket újból.Az Írás beteljesedik. A Bölcsesség nem fog várni, úgy fogja megdolgozni népemet, mint a szántóvetõ ember. Mezõkké alakítja a kiszáradt földet, amelyet azután én bevetek, a béke és a szeretet földjévé teszek. Én vagyok a világ Világossága, és mindig leszállok hozzátok, amikor látom, hogy sötétség borul rátok.

Uram, van néhány szolgád, aki nem akarja meghallani vagy elhinni, hogy Te így nyilatkozol meg rajtam keresztül. Azt mondják, hogy Te, Jézus már elhoztad nekünk az Igazságot, és semmi másra nincs szükség, csak a Szent Bibliára. Más szavakkal: ezek a mûvek mind hamisak.


Megmondtam nektek, hogy a Szószóló, a Szentlélek, akit az Atya az én nevemben fog elküldeni, mindenre megtanít benneteket, és emlékeztet mindarra, amit én már elmondtam nektek. Nem adok nektek semmilyen új tanítást, csak emlékeztetlek az Igazságra, és visszavezetem a teljes Igazsághoz azokat, akik szétszéledtek. Én, az Úr figyelmeztetésekkel foglak ébren tartani benneteket, és Szentlelkem, a Szószóló, mindig úgy lesz közöttetek, mint aki az én Szavamraemlékeztet benneteket. Ne lepõdjetek meg tehát, ha Szentlelkem szól hozzátok! Kegyelmem adja ezt, hogy megtérítsen és emlékeztessen benneteket az én útjaimra . Jöjj, mosolyogj rám, amikor engem látsz, virágom!

Ó Uram! Legyen áldott Szent Neved, köszönöm tanításodat.


A Bölcsesség fog téged tanítani, gyermek. Mi ketten?

Mindörökkön örökké!1 Jézus olyan bensõséges szeretettel válaszolta; hogy "Én vagyok!"

Ajánló
Kommentek
  1. Én