CSUPÁN SZERETETET, SZERETETET, SZERETETET KÉREK!

1995. május 29.   Szentföld, Galilea

(Késõ éjjel Galileában:)

Azt mondtam: "Elmegyek Uram földjére, és megkeresem Arcát." Szívem ezt mondta Rólad: "Keresd Arcát és örülj mosolya édességének, válaszolj országába szólító hívására!"
Uram, Királyom! Szívem öröme, Lelkem tavasza, szívem jelenlétedben ujjong és lelkem túláradó szeretetedben örvendez. Egyedüli Szerelmem, jöjj, és mutasd meg csodálatos jóságodat e meggyötört nemzetben! Jelenléted reményt fog hozni nekik. Szemedet úgy ismerik, hogy csak a jóra néz és ítéleted igaz. Szívem öröme, itt vagy? Nem rejtõzöl el elõlem? Figyelszóe erre az oly gyenge hívásra?


Vassulám, tudod-e, hogy szemem születésed pillanatától kezdve mindig követ téged? ÉN VAGYOK egész idõ alatt veled van és (igen) jelen van 1 Jöjj! 2 Ez csak egy rövid ima: 3 Mondd!

 

Áldott legyen Neved,
ki hallod imámat!
áldott vagy Uram,
mert kiemelted lelkemet a mélységbõl,
rám tekintettél a magasságból,
és megaláztad lelkemet,
4

Áldott legyen jóságod,
mi Szívedbe vont engem,
hogy megmentsen és szabaddá tegyen.
Uram, te vagy üdvösségem,
gazdagságom, látásom és életem.
Te, ki nap mint nap elbûvölöd lelkemet,
és megörvendezteted szívemet jelenléteddel,
engedd meg, hogy jelenlétedbõl
békét, feddhetetlenséget, szeretetet és a
megbocsátás lelkét merítsem. Hadd hirdesse szívem minden rostja
szeretettel dicsõségedet!

Hallgasd meg imámat most,
hogy átfutó vendéged vagyok országodban,
és válaszolj nekem! Amen.

 

... Ennyi az egész. Többi vendégemmel is olvastasd el ezt az imát! 5 Megáldom õket. Csupán szeretetet, szeretetet, szeretetet kérek! Jézus a Nevem. IC

(Ramallahba, Bir Zeitbe, Betlehembe és Jifnába hívtak meg, hogy tegyek tanúságot.)
 


1  Jézus kérte, hogy megerõsítésként háromszor húzzam alá a szavakat. Valóban hangsúlyozta szavai fontosságát.
2  Rövid csendet tartott.
3  Jellegzetes kifejezésmódján mondta Jézus: Jöjj! Ez csak egy rövid ima: majd kis szünetet tartott, hangnemet és testtartást változtatott. Gyorsan elmondta az itt következõket, mintha sietnünk és indulnunk kellene. Úgy bánt velem, mint az apa gyenge gyermeó kével.
4  Az utóbbi mondat csak nekem szól. Születésemkor böjtöléssel.
5   Húsz zarándok kísért el, közülük a legtöbben Rhodos szigetérõl való görögkeletiek, de voltak Athénbõl is. Jöttek egyesek Franciaországból, Svájcból, Hollandiából és Puerto Ricóból is. A többiek, OíCarroll atya kivételével Betlehembõl való római katolikusok. Ezt az üzenetet a Galileai tavon, a hajóban olvastam fel.

Ajánló
Kommentek
  1. Én