Bûnbánatra és hitvallásra szólít fel az üzenet, de mindenek felett szeretetre, mert semmit sem ér a szeretet nélküli adakozás és jócselekedet, az antikrisztusi, szemfényvesztõ szabadkõmûves

A hit nem homály, hanem Krisztus ajándéka minden embernek. Erre a talán legnagyobb emberi kérdésre, az örök Tamások kételkedésére válaszol maga az isteni Mester feltámadása után megdicsõült testének és értelmének fenséges eleganciájával: "Boldogok, akik nem látnak és hisznek." Itt nincs keresnivalója az informatikának, az internetnek. A sensus fidelium, a hívõ emberek megérzése, kegyelmi fénye segíti az egyszerû zarándokokat, máriás újkorunk egyszerû apostolait, a kicsiny lelkeket, Mária kis apostolait, a mariológusok nagyon kis létszámú nyáját. Hála Istennek, a Damaszkuszi Notre Dame templom plébánosa személyében apostola lett az ikon-csodának. Elias Zahlaoui a plébános neve. Minden jelenés izgalmas, az ember-univerzum forradalmi természetfeletti kalandja.

1983. február 21-én adja elsõ üzenetét az Istenanya:
"Rövid, egyszerû mondatnyi a kérésem hozzád és általad minden emberhez. Ezt könnyen megjegyzed és állandóan ismételni fogod:

Isten megment engem.
Jézus megvilágosít.
Életem a Szentlélek.
Ezért semmitõl sem félek."

Ennek a rövidke üzenetnek minden helyzetben élõ hittel ismétlése nagy kegyelmek forrása.


A plébános atya 1983. október 22. és 1983 november 6-a között hivatalosan az alábbi csoda-statisztikát örökítette meg:

1983. október 22-én 15 fényképen jelentkeznek az olajcseppek,
1983. november 2-án 15 fényképen jelentkeznek az olajcseppek,
1983. november 3-án 9 fényképbõl csepeg az olaj,
1983. november 4-én 18 fényképbõl csepeg az olaj,
1983. november 5-én 10 fényképbõl csepeg az olaj,
1983. november 6-án 43 fényképbõl csepeg az olaj.


FORRÁS: Dr. Molnár Gyula - Mária a történelemben. Kiadja a küküllõi esperesi kerület Transsylvánia. 2002.
E-könyv: http://mek.niif.hu/03600/03635/03635.htm

Ajánló
Kommentek
  1. Én