AZ ÕRANGYALOK ÜNNEPE

1995. október 2.   Õrangyalaink ünnepe

"Alleluja!
Dicsérjétek az Urat a mennybõl,
dicsérjétek a magasságban!
Dicsérjétek angyalai mind,
dicsérjétek égi seregek! 1

"Dicsérjétek az Úr nevét, mert az õ parancsára lettek!" 2

Én, Jézus az én békémet adom neked. Jöjj és imádkozz velem! Mondd:

Hallgasd meg imámat, Istenem,
ki kezdettõl fogva uralkodsz mindenek felett!
Rád szomjazik
lelkem és szívem.
Tekintetem Téged kíván látni.
Nem nézek senki másra,
mert nincs isten,
ki olyan lenne, mint Te.
Semmi sem nagyobb Nálad,
mert egyedül Te vagy
csodálatosan nagy.
Gyûjtsd ezért egybe a nemzeteket,
hogy hálát adjanak Neked,
és egyetlen tabernákulum körül
dicsérjék Szent Nevedet,
és egy hangon
és ugyanabban a Lélekben,
együtt mutassák be áldozatodat
mennyei Atyánknak!
Lelkünk õrzõje,

Te csodálatosan erõs és legyõzhetetlen,
egész teremtésed szolgáljon Téged
a Szentháromságban!
Add meg nekünk ezt az áldást! Amen.


Jöjj most! Lelkem hatalmával elküldöm neked õrzõangyalodat, Dánielt. IC

Õrangyalom:   Én, Dániel, megáldalak téged.
Egység jele 3 maradj hûséges az Úrhoz! Benne növekedj és senki másban! Egyedül Jahve jó. Imádkozz, hogy erõt kapj és megerõsödj az Úrban, hogy újból életre keltsd házát és teljesítsd küldetésedet! Mindig õrizlek és mindenkor vezetni foglak,
a te Dánieled1 Zsolt 148,1-2.
2  Zsolt 148,5.
3 a "jel" szóval egyidõben a "jelkép" szót is hallottam,

Ajánló
Kommentek
  1. Én