AKIBEN CSALATKOZOM, ANNAK HELYÉT MÁSSAL TÖLTÖM BE AZT TANÁCSOLOM, HOGY IMÁDKOZZ, IMÁDKOZZ!

Nagypéntek, 1990. április 13.

(Üzenet azok számára, akik az üzenet terjesztésén munkálkodnak:)

Béke legyen veled! Én vagyok az, aki eszközeimet mozgatom. Ne aggódj! Melletted vagyok gyermekem!

Uram? Áradj ki rám!

Megteszem, ha engeded. Hagyj magadban teret számomra! Szeretlek! Felfogod-e, hogy az én segítségemmel válik ismertté üzenetem? Nálam van minden ajtó kulcsa! Ha akadály mutatkozik, ne feledd, hogy én engedtem meg saját dicsõségemre. Légy óvatos mûvemmel, és ezt mondom mindenkinek, akit arra választottam, hogy magjaimat elszórja. Akiben csalatkozom, annak helyét mással töltöm be. Légy okos, mint a kígyó, de ártalmatlan, mint a galamb! Ne félj senkitõl! Légy éber a veszélyekkel szemben! Bízzatok egymásban! Együtt munkálkodjatok! Maradjatok meg szeretetemben! Ne feledjétek, hogy nem ti kerestetek engem, hanem én választottalak, neveltelek, én változtattalak meg és én tettelek buzgóvá benneteket. Én adtam nektek a feladatot, hogy menjetek és hozzatok gyümölcsöt. Én rendeltelek benneteket erre a munkára. Szeretlek benneteket, és mindvégig vezetni foglak. Tartsatok ki mindvégig! Ne aludjatok, és ne adjatok helyet a Sátánnak! Maradjatok ébren! Pihenjetek, amikor szükséges, de ne hanyagoljátok el mûvemet! Tegyetek meg mindent, amit tudtok, a többit én magam teszem meg. Én vagyok az ajtó, és senki sem mehet be országomba, csak rajtam keresztül.

 

Vassula, akik Szavamat hordozzák, az én világosságomat hordozzák, és tudják, hogy róluk van szó. Megáldalak benneteket. Mindazokat megáldom, akik üzenetemet terjesztik. Vassula, bárányom, mindig tudtam, hogy gyenge vagy, és ezért választottalak. A gyengeség vonz engem. Az én erõm a ti gyengeségetekben mutatkozik meg leginkább. Mindig lesz nehézségetek, de ezek a ti megerõsödésetekre szolgálnak. Azt akarom, hogy erõsek legyetek. Azt akarom, hogy tudjatok okosan és óvatosan viszonyulni a nehézségekhez. Azt akarom, hogy dicsõítsetek . Ezért Vassulám, ne engedd, hogy a kígyó megkísértsen! Körülötted ólálkodik, és elkeseredetten próbál téged elgáncsolni. Mindig légy éber! Veled vagyok, és felfogom eséseidet. Szüntelenül imádkozz, nehogy alkalmat találjon a kísértõ, hogy megközelítsen. Azt tanácsolom, hogy imádkozz, imádkozz, imádkozz, ne feledkezz meg soha jelenlétemrõl! Böjtölj, gyónj meg, és imádj, egyél és igyál engem! Jóval fizesd vissza a rosszat, és örülj mindannak, amit neked adok! Ó, Vassula… légy gyönyörûségemre, és maradj kicsiny!

Uram, törj össze, ha szükséges, de tarts meg kicsinynek!

Megtartalak kicsinységedben… Fogd meg most a kezem, és induljunk felfelé! Én, Jézus szeretlek benneteket. Ne feledd, hogy én vagyok a Feltámadás!

Ajánló
Kommentek
  1. Én