A SZERETET KEDVÉÉRT HIRDESD SZERETETTEL AZ EVANGÉLIUMOT!

1989. január 27.

Én, az Úr, szeretlek. Én vagyok életed alapja, és maradjon is így, mert én vagyok .
Maradj világosságomban! Azzal adj nekem elégtételt, hogy lelkeket hozol hozzám ! Dédelgess gyermeki szavaiddal! Soha ne hagyd abba az imádságot; légy mindig jelenlétem tudatában! Viselkedj elõttem úgy, mint egy király elõtt! Kínáld fel nekem a szeretet virágfüzéreit! Olyan imákat ajánlj fel nekem, amelyek tömjénfüstként érnek fel az égbe. Ajánlj fel nekem lelkeket, hogy megmentsem õket! Ajánld fel nekem õket, hogy Szentséges Szívem tüzébe merítsem õket! A szeretet tûzhelyének élõ fáklyáivá akarom õket tenni. Tisztelj engem, és hirdesd az Evangéliumot, szeretettel a Szeretetért ! Jöjj, dicsérj engem!

Dicsértessék az Úr, amiért rátekintett a nyomorúságra és felemelt engem. Dicsértessék az Úr, mert életre keltett a halottak közül! Dicsõség Istennek, hogy leszállt és hozzánk hajolt, hogy megmentsen a gonosztól. Aldott legyen az Úr, amiért könyörületes gyermekei iránt.

Belõlem táplálkozz, jöjj! Mi ketten?

Igen, Uram.

Ajánló
Kommentek
  1. Én