A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA

1989. szeptember 14.

Vassula, többet imádkozz! Soha ne kételkedj szeretetemben! Mindig tiszteld törvényemet! Készíts helyet Édesanyám részére, vedd karjaidba õt! Édesanyám házában várok rád, abban a szobában, ahol engem fogant. Lankadatlan erõvel és határozott lélekkel dolgozz értem! Szeretettel dolgozz a Szeretetnek! Engem imádj, a te Istenedet, és engedd, hogy akkor is neveljelek, ha ez szenvedést jelent. Felkínálom neked szenvedésemet. Ajkadnak csak szentséget és igazságot szabad szólnia! Kedvesem, az én kedvemért ékesíts engem szívbõl jövõ szavakkal! Díszítsd keresztemet a szeretet koszorúival, az én keresztemet díszítsd minden csepp szereteteddel! Igyekezz, és légy tetszésemre, oly sokat adtam neked! Én legyek számodra az elsõ! Hadd érezzem lelkesedésedet és buzgóságodat, mert az örömet szerez nekem! Én vagyok Tanítód, és tõlem fogsz tanulni. Vassula, imádkozz és kérd erõmet! Ne hagyd, hogy a Sátán kihasználja gyengeségedet és megkísértsen ! Ne fáradj bele az írásba, ne feledkezz meg tanításaimról, hanem kövesd! Jöjj, megvilágosítalak nehézségeidben, amelyek lelkedet nyugtalanítják. Hiszen én vagyok lelki vezetõd. Higgy bennem! Még félelmetes gyengeséged ellenére is be tudom fejezni ezt a kinyilatkoztatást . Értsd meg, gyermekem, hogy Szent Nevem még jobban megdicsõül azáltal, hogy szegénységedben és gyengeségedben téged választottalak.
Megáldalak. Jöjj, szeress engem !

1989. szeptember 14.

(Mintha az egész pokol elszabadult volna ma. Állandóan támadott a gonosz lélek. Újabb megpróbáltatás ér, lelkem gyötrõdik.)

Késõbb, este:

Jézus?

Én vagyok. Angyalom, ne félj, csak várj, és nézd, miképpen munkálkodom! Én, Jézus szeretlek.

Szeretlek Szentek Szentje!

Még késõbb: 1

Uram, védj meg engem a gonosz lélektõl és támadásaitól! Ments meg a Sátán csapdáitól, mielõtt lelkem cserbenhagy! Jöjj!

“Add meg újra üdvösséged örömét,
erõsíts meg a készséges lelkületben!
Akkor utat mutatok majd a tévelygõknek,
és megtérnek Hozzád a bûnösök.” 2

Virágom, fogadd békémet! Imádkozz Vassulám, nehogy alva találjon a gonosz lélek! Szüntelenül imádkozz! 3

Mennyire sajnállak… Engem szeretni annyit jelent, hogy mindent nekem adsz. Mindent szeretnék megkapni, ami a tiéd.

Jézus, végy el mindent, amit csak akarsz.

Készen vagy-e több áldozatot hozni értem?

Kész vagyok, még akkor is, ha a test erõtlen. Azt kértem Tõled, Uram, hogy vonszolj magaddal, ha szükséges. Kérlek, tedd meg!

Ó Vassula, azt akarom, hogy önként cselekedj! Szeretlek.

Uram, kész vagyok.

Engedd meg akkor… ne szegülj ellenem, add át magad nekem, és ne félj! Béke, gyermekem! A gonosz lélek gyûlöl, és kitartóan támad téged. Ne engedj el engem, kapaszkodj belém!


1 Visszajöttem Jézushoz bizonyságért és vigasztalásért. Érzem, hogy támadnak, és szerencsétlen vagyok. Annyira félek, hogy tévedésben vagyok!
2 Zsolt 51,14-15.
3 Arra gondoltam, Jézus azt akarja, hogy egész éjjel imádkozzak. Olyan kimerült voltam azonban, hogy képtelen lettem volna rá. Amikor Jézus azt mondta, hogy “mennyire sajnállak”, hangja rendkívül gyengéd volt.
Ajánló
Kommentek
  1. Én