A FÖLD MEGRÁZKÓDIK, ÉS MINT HULLÓCSILLAG KILENDÜL HELYÉBÕL - AZÉRT NEM FOGADJÁK SZÍVESEN AZ EGYSÉGET, MERT A SZERETETET SEM FOGADJÁK SZÍVESEN

1993. február 18.

Még meddig engeded meg nekik 1 hogy próbára tegyenek Téged?

Vihart keltek legközelebb, amikor hozzájuk szólok!

Megvetették figyelmeztetésedet az ökumenikus központban , 2 felálltak és a találkozó közben elmentek. 3 És ahogy tudod, az enyémek közül voltak azok, akik az Egyházak Világtanácsában a legerõsebb ellenzéket képviselték, akik nem akarták, hogy elmenjek hozzájuk, és találkozni sem akartak velem.


De én, a Gyõztes, kétszeresen meg fogom õket hajlítani... Látod, szenvedésem Vassulája, fogadd békémet, ne keress senki mást, csak engem! Szenvedésem lelke, menj a nemzetekhez, és az ellenzéket hagyd rám! Föl fogom állítani székükrõl azokat, akik ellenem szegülnek, és kétszeresen meghajlítom õket. Bízzál bennem! Menj el a nemzetekhez, emlékeztess mindenkit szeretetemre, és hogy Jézus azt jelenti, hogy Szabadító, Megváltó, és hogy irántatok érzett szeretetem nagysága mindent felülmúl... Ne nézz se balra, se jobbra! Ne feledd, hogy Atyám a te nyomorúságodtól megindulva hogyan adta meg neked békéjét, hogy te meg másoknak add tovább ezt a békét. Atyám a te megdöbbentõ gyengeségedtõl meghatva, felfedte elõtted Arcát, és rajtad keresztül mások elõtt is. Szentlelkem a te gyengeségedtõl elragadtatva diadalmaskodott feletted, beléd helyezte trónját, hogy uralkodjék lelked felett, én pedig betöltöttem szívedet Szentséges Szívem gazdagságával. Lelkem kedvese, téged hamarosan fehér vászon fog takarni, én magam foglak Szívembe fogadni és világosságomba meríteni. Engedd meg ezért égõ szenvedésem gyermeke, hogy valamivel tovább vegyem igénybe kis kezedet!

Írd: Eljöttem az égbõl, hogy elérjelek benneteket, de hallgattatok-e rám? Leszálltam trónomról, hogy szobátokba jöjjek, udvaroljak nektek és arra emlékeztesselek, hogy országom örökösei vagytok. Eljöttem lakóhelyemrõl és bejártam a pusztaságot titeket keresve. Az ég Ura sohasem tagadta meg tõletek szeretetét! Megengedtem szemednek, teremtés, hogy láthasd a Királyt szépségében, hogy magához vonzzon. Nevem tiszteletére életre keltettem a holtat, hogy beszéljen nektek országomról. Hol késik válaszotok? És ti, akik az egységrõl beszéltek, azt gondoljátok, hogy üres szavak fognak egyesíteni benneteket?

Ki áll készen közületek arra, hogy lemondjon minden kényelmérõl, és kövessen engem? Mondjátok, ki vet véget elsõként közületek az egységért és békéért való szenvedésemnek és sóhajaimnak, mielõtt az óra eljönne? Az az óra, amelytõl minden angyalom remeg. Ki az a lélek közöttetek, aki elveti a nemzetekben a szeretet és a béke magjait? Ki az, aki kedvemért hûségesen fogja követni a világosságot Nevemet híva segítségül éjjel és nappal? Ki lesz az közületek, aki elsõként lép véres lábnyomaimba? õszintén kerestek-e engem? Értsétek meg, hogy eljönnek azok a napok, amikor mennydörgéssel és tûzzel jövök el, de szomorúságomra sokakat fogok közületek úgy találni, hogy mit sem tudtok róla, mert mély álomban lesztek! Egyik hírvívõt küldöm a másik után, teremtés, hogy áttörjem süketségedet, de most fáradt vagyok ellenállásod és fásultságod miatt. Nagyon fáradt vagyok hidegséged miatt. Fáradt vagyok gõgöd és merevséged miatt, amit akkor látok amikor az egység érdekében kellene összegyûlnötök. Megtöltötted és túlcsordítottad az érzéketlenség kelyhét.

Saját hangotoktól megmárosodva szembeszegültek az én hangommal, de ez nem lesz örökre így. Hamarosan elbuktok, mivel saját hangotok félrevezetõ ostobasága miatt szegültetek szembe hangommal. Nyilvánvaló, hogy Egyházam a ti megosztottságotok miatt hever romokban. Hit hiányában nem fogadjátok el tanácsomat és kívánságomnak sem tesztek eleget, de le fogom leplezni szíveteket saját magatok és az egész világ elõtt. Le fogom leplezni, miként terveztétek titokban, hogy tönkreteszitek törvényemet.

A következõket Jézus jelentõségteljesen mondta:


Fel fogják törni a hatodik pecsétet 4 és ti mindannyian sötétségbe merültök. Nem lesz világosság, mert az alvilág füstje olyan lesz, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétül tõle a nap és a levegõ. 5 Igazságosságom kelyhe által kígyókhoz és viperákhoz teszlek hasonlóvá benneteket. Hasatokon fogtok csúszni és a föld porát fogjátok enni a sötétség ama napjaiban. 6 Földre terítelek, és emlékeztetlek benneteket, hogy nem vagytok jobbak, mint a viperák... Fulladozni fogtok, meg fogtok fulladni bûneitekben. Haragomban leterítelek benneteket, és rátok taposok.

Értitek? Négy angyalom parancsomra várva, félelemmel eltelve áll trónom körül. Amikor majd mennydörgést hallotok, és látjátok a villámok fényét, tudjátok, hogy elérkezett igazságosságom órája. A Föld megrázkódik és mint hullócsillag kilendül helyébõl 7 hegyeket és szigeteket mozdítva ki helyükbõl. Egész nemzetek fognak megsemmisülni. A mennybolt eltûnik mint felgöngyölt könyvtekercs, 8 ahogyan látomásodban láttad leányom 9 Nagy szenvedést fog átélni minden ember, és jaj a hitetleneknek! Hallgass meg: Ha így szólnak ma hozzád az emberek: „Ó, az élõ Isten irgalmas lesz hozzánk! A te jövendölésed nem Istentõl való, hanem saját lelkedbõl!” Mondd meg nekik: Holtak vagytok, bár azt mondják rólatok, hogy éltek. A ti hitetlenségetek ítél el benneteket, mert nem akartatok hinni irgalmasságom idejében, és megakadályoztátok hangomat, hogy szócsöveimen keresztül figyelmeztesse és megmentse teremtményeimet. Ti is meghaltok majd, mint a rosszak.

Amikor elérkezik a sötétség órája, megmutatom nektek bensõtöket. Ki fogom fordítani lelketeket, és amikor meglátjátok, hogy lelketek szénfekete, nemcsak olyan lelki kínt fogtok érezni, mint azelõtt még soha, hanem fájdalmatokban melleteket fogjátok verni, mondván, hogy a ti sötétségetek sokkal rosszabb, mint a titeket körülvevõ sötétség. Ami téged illet 10 Így fogom megmutatni igazságosságomat a nemzetek elõtt, és minden nemzet érezni fogja ítéletemet, amikor az az óra eljön. Jobban megritkítom az emberi életet, mint bármikor azelõtt. Majd pedig, amikor haragom megenyhül, mindegyikõtökben elhelyezem trónomat, és együtt, egy hangon, egy szívvel, egy nyelven fogtok dicsérni engem, a Bárányt.

Ennyi elég mára, Vassulám. Ne légy keserû saját néped miatt, és szíved se aggódjék, lélek! Megmutatlak a világnak, mint az egység jelét. Ellened mondanak és elutasítanak, de most már tudod, hogy miért: mert nem fogadják szívesen az egységet, miként a Szeretetet sem fogadja szívesen sok szív. Hiányzik az õszinteség... jöjj! Mi ketten?

Igen, uram.1 a görögkeleti papságnak,
2 Mexikó városban
3 Minden vallás képviseltette magát. A görögkeletiek késõn jöttek, húsz percig maradtak, amíg felolvastam Jézus üzenetét az egységrõl, majd felálltak és haragosan eltávoztak.
4 vö. Jel 6,12,
5 vö. Jel 9,2
6 vö. Ter 3,14
7 vö. Iz 3,13
8 vö. Jel 6,14
9 1990. július 14-én.
10 ez csak rám vonatkozik

Ajánló
Kommentek
  1. Én