A BÖLCSESSÉG NEVELT FEL TÉGED

1987. február 14.

Elmondtam Szent Bernát Legkegyesebb Szûzanya kezdetû imáját. 1

Szûz Mária:
Az egész lelki vezetés Istentõl való. Vassula, hallasz engem? Újból figyelj ide Vassula, én vagyok az, Szûz Mária, ne félj tõlem. Ismerem gondjaidat. Azt kérdezed, hogy valóságos-e az, ami veled történik? Én viszont azt kérem tõled, bízzál Istenben, növeld hitedet! Õ munkálkodik benned gyermekem, ne vonakodj alávetni magad akaratának, helyezd magad kezébe, és tedd meg, amit kér. Közeledben vagyok, és segítek neked. Legyen békességed, mert vezet téged. Vassula, Jézus nevel téged, hogy megerõsödj, és képes légy ellenállni a kísértésnek. Táplál téged, mindent megad, amire csak szükséged van. Ne feledd leányom: a Bölcsesség nevelt fel téged, igyekezz rájönni, hogy miért.

Ugye nem csak nekem szól mindez, hanem másoknak is?

Szûz Mária:
Igen, téged most tanítanak arra, hogyan válj Isten követévé.

Nem tudom, hogyan legyek Isten követe.

Szûz Mária:
Isten szólt hozzád, és megtanított arra, hogy szeresd Õt. Bízzál benne, mert gazdagsága végtelen és irgalma kimeríthetetlen. Kimondhatatlan gyengédséggel szeret téged, és szeretõ tekintettel õrködik feletted. Örökké él minden égi szó.

Meg kell tanulnom, hogy jobban szeresselek Téged.

Szûz Mária:
Megtanítalak rá, béke neked. Én még a legbûnösebb lelkeknek is adok.

Késõbb:
Vassula, én vagyok az, Jézus, erõt adok neked ahhoz, hogy találkozhass velem. Fejlõdj, mert meg akarom ismertetni szavaimat, hogy sokan olvashassák és javukra váljék. Leányom, ha a neked adott lelki vezetésemet elfogadják, fel foglak készíteni arra, hogy velem találkozzál. Vágyódom arra, hogy közelemben légy. Vassula, nézz rám!

(Jézus arcára néztem, egyenesen rám tekintett.)

Boldog vagy, hogy ily módon találkozol velem?

Igen, nagyon. Egyáltalán nem érdemlem meg ezt a karizmát.

Fogadd el, fogadd el, amit adok, én még a legbűnösebb lelkeknek is adok. Vassula, hallottál arról, hogy az egyszerû gyermekeknek adom a bölcsességet, és nem a tanultaknak és az okosaknak?

Igen, hallottam. Miért van ez így?

Mert a gyermekek az én gyöngéim, engedik, hogy neveljem õket. Méltatlan lelkeket választottam, hogy képezzem õket, olyanokat, akik keveset, vagy szinte semmit sem tudnak. Vassula, én gondoskodom rólad, mert gazdag vagyok. Ha velem leszel, semmiben sem lesz hiányod. Szeretlek. Tudod-e, milyen boldoggá teszel, valahányszor találkozunk? Boldognak érzem magam, mert végre a közelemben vagy. Hogyne örülne az apa, amikor megtalálja elveszett gyermekét! Eltévedtél, és Szívem szinültig telt keserûséggel. Messze mentél tõlem, itt hagytál a reménytelenségben. Megkerestelek és megtaláltalak, hogyne örülnék, hogy itt vagy a közelemben! Vassula, mellettem tanulni fogsz. Minden erényre megtanítalak, hogy alkalmassá tegyelek dicsõítésemre. Gyermekem, tanuld meg magadba szívni az igazságosság harmatát! Tanulj dicsõíteni engem, tanulj a Bölcsességtõl. Szeretlek. Menj most békében, és hívj, amikor csak akarsz! Imádkozzunk együtt!

(Együtt imádkoztunk.)

Légy most társam, és õrizz meg szívedben!


1 rövid ima a Szûzanyához.

Ajánló
Kommentek
  1. Én