Nincs címe a bejegyzésnek

Tavasszal 23-án

„Atyám, úgy érzem, lehetetlen helyzetben vagyok, amiből nincs kiút. Hadd érezzem jelenlétedet és Lelked bátorítását, mely emlékeztet arra, hogy veled minden lehetséges annak, aki hisz. Küldj mennyei megoldást földi helyzetemre. Innen nézve a dolgok reménytelennek tűnnek, de te az az Isten vagy, aki az eget és a földet teremtette, aki a Vörös-tengert is kettéválasztotta, hogy népe biztonságban. Te a vakoknak visszaadtad a látását, meggyógyítottad a sántákat, a süketek fülét megnyitottad. Ma megköszönöm, hogy az én Istenem vagy, aki »mindig biztos segítség a nyomorúságban«.”
„Imádott Jézusom! A Te kínszenvedésed és kereszthalálod örök érdemeiért kérlek – melyet Égi Édesanyám Hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve által ajánlok fel Mennyei Örök Édesatyámnak. Engesztelésül a bűnösök megbántásaiért, amelyet Ellened és a Legszentebb Szentháromság és Égi Édesanyánk ellen elkövetnek. Égi Édesanyánk közbenjárására és Vele egyesülve, égig érő könyörgéssel esedezem Hozzád: add meg nekünk a kegyelmet, hogy maradéktalanul beteljesítsük ránk vonatkozó örök, szent tervedet!”

„Jöjj Szentlélek, jöjj, áraszd ki ránk szereteted tüzét! Jöjj Szentlélek, jöjj, vezess el minket Jézushoz, hogy Sebei által üdvözüljünk! Jöjj Szentlélek, jöjj, áradj ki ránk hét ajándékoddal! Növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet! Áraszd ki ránk a bölcsességet, add meg nekünk az Istenfélelmet, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy méltó gyermekei legyünk az Atyának, Aki Szent Fiát adta oda értünk, Aki megváltott minket, hogy örök életünk legyen. Kérünk Téged Szentlélek, áraszd szívünkbe az Istenszeretettüzét, hogy általa elnyerjük az üdvösséget. Ámen.”

Ajánló
Kommentek
  1. Én