Nincs címe a bejegyzésnek

Ősszel 6-án

IMA A NYÁJ EGYSÉGÉÉRT ÉS VÉDELMÉÉRT

 

Mennyei Atyám,felajánlom Neked a Te Szent Fiadnak, a mi Urunk és Mesterünknek, Szent Lábsebéből kiömlő Drága Szent Vérét,Szent Sebeit, fájdalmait minden gyermekedért, akik pásztor nélküli juhokként vándorolnak a rémisztő erdőben. Védd meg őket a vad ragadozóktól, add meg nekik a békét, hogy egyek legyenek és egyesítsd őket úgy, ahogyan a szögek összetartották a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Lábait a kereszten.Amen.

„Atyánk, köszönjük, hogy te betöltöd legmélyebb szükségeinket, hogy elküldted Fiadat, Jézus Krisztust, hogy olyan kapcsolatba kerülhessünk veled, ami soha nem szakadhat meg, és hogy soha nem leszünk teljesen egyedül, mert te része vagy életünknek. Köszönjük. Jézus nevében: Ámen.”Hozzátok Atyám elé pap fiaimat minden nap, és a következőket imádkozzátok értük: Drága, szerető, Mennyei Atyánk! Most, hogy eléd hozzuk választott fiaidat, a papokat, fogadd el mindnyájukat egészen elégő áldozatul! Tisztítsd meg őket, hogy hozzád méltóan szentül éljenek! Tükröződjön arcukon a te szent fényed ragyogása, hogy akik közelükbe kerülnek, felismerjék bennük a Te képmásodat! Amen Ezután kérjétek Atyámat, emelje fiait az életszentség legmagasabb fokára! Nyíljék meg a szívük Atyjuk előtt, mert neki gondja van rájuk. Szeretném felkészíteni fiaimat az önmaguk elleni harc nagy küzdelmeire.

 

  1. Imádkozzatok, hogy legyen minden fiam körül harcos, engesztelő imagyűrű, melynek tagjai elkötelezetten és rendíthetetlenül imádkoznak, és a végsőkig kiállnak mellettük!
  2. Azért is imádkozzatok, hogy fiaim alkossanak kisebb papi közösséget, ahol egymással szoros testvéri egységben imádkoznak a hívekért!
  3. Minden imátok előtt kérjétek a Szentlélek sugalmazó kegyelmét, hogy legyen bátorságotok kitartóan imádkozni, még a legnagyobb kísértések idején is!
  4. Kérjétek a Szentlelket, küldjön olyan munkásokat aratásába, akikben kegyelmi ajándékai működnek!
  5. Kérjétek az angyali seregek vezérét, Szent Mihály főangyalt, hogy angyalaival együtt segítsenek, és harcoljanak értetek, hogy művünk maradéktalanul megvalósuljon!

 

  1. Kérjétek Atyámtól a végső, állhatatos kitartás kegyelmét, szent vérem oltalmát, a Szentlélek megvilágosító erejét, hogy mindenkor felismerjétek és megkülönböztessétek mi a helyes, és jó cselekedet. Édesanyám oltalmazó palástját terítse rátok, hogy senki ne maradjon ki védelme alól!

 

Ígéretek:

 

  • A papokért szoros közösséget vállaló világi hívek gyűrűje, erős villámhárítóként fog állni a legnagyobb küzdelem idején is.
  • Higgyetek az ima rendíthetetlen erejében, amely megerősít és felkészít az önfeláldozó, szeretetben való küzdelemre.

 

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/ima-a-papokert

„Istenem, kinek a szolgálatára tudnál használni engem? Kinek mutathatnám meg a te szeretetedet?”
„Jézus Krisztus, szeretnélek megismerni. Szeretnék megtanulni úgy szeretni téged, ahogy te szerettél engem már akkor, amikor ennek még nem is voltam tudatában. Szeretnék kapcsolatot ápolni veled.”
Jézus, szabadító Istenünk! Őrizz meg minket a kísértéstől! Ments meg az elbukástól! Add, hogy mindig, minden élethelyzetben Melletted döntsünk! Inkább akarjunk meghalni, mint vétkezni!
„Kedves Jézus Krisztus, nem teljesen értem, de tátong egy lyuk a szívemen, amit már tudom, hogy csak te tudsz betapasztani. Elismerem, hogy arra születtem, hogy áthasson szereteted, és hogy kapcsolatot ápoljak veled. A mai napon szeretném átlépni a tőled elválasztó határvonalat, és létrehozni ezt a kapcsolatot. Kérlek, jöjj be az életembe és szívembe, s magányom és fájdalmam váltsa fel immár a te szereteted. Szeretnék családod, az egyház részévé válni. Szeretném átadni életem, hogy segíthessek másoknak, akiknek oly kétségbeesett szüksége van a te szeretetedre és segítségedre.”


 

"Köszönöm, Atyám, hogy a te kegyelmed által kiléphetünk az állandó bűntudat és az irreális elvárások mókuskerekéből – azokból a dolgokból, amik egyre többet és többet követelnek tőlünk. Add, hogy meg tudjunk nyugodni és azokat a dolgokat elvégezni, amik igazán számítanak. Jézus nevében könyörgöm. Ámen."

Ajánló
Kommentek
  1. Én